Author Topic: วิธีการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง  (Read 24243 times)

admin

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • Posts: 43
  • View Profile


เมื่อเตรียมแปลงเสร็จแล้ว  ขุดย้ายต้นกล้าอ่อนจากแปลงเพาะ  ตัดยอดออกเสียครึ่งหนึ่ง  นำไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว้  จับรากให้แผ่กระจายออกไปแล้วจึงกลบดิน รดน้ำ เมื่อเห็นว่าต้นเริ่มเติบโตเป็นปกติแล้ว  คอยพูนดินกลบโคน

    การดูแลรักษา

1.    การให้น้ำ หน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก  แต่ไม่ชอบให้น้ำท่วมหรือขังแฉะ  ต้องมีทางระบายให้น้ำไหลออกจากแปลงได้เร็ว เมื่อฝนตากชุก ต้องคอยดูแลแปลงปลูกให้มีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ  ถ้าฝนไม่ตกและดินแห้ง  ควรให้น้ำอย่างน้อย 3 วันต่อครั้ง หรือให้น้ำสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง

2.   การกำจัดหญ้า คอยดูแลอย่าให้หญ้าขึ้นรกแปลง  ในกรณีที่มีหญ้าขึ้นรกมากเกินไป  ถ้าสามารถใช้ยาฆ่าหญ้าได้ก็ควรใช้  เพราะการเข้าไปดายหญ้าในขณะที่ต้นกำลังแทงหน่อ  จะทำให้กระทบกระเทือนถึงการเจริญเติบโตของหน่อ  จึงควรทำการกำจัดหญ้าไปวันละเล็กละน้อยอย่างสม่ำเสมอ  ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งถึงระยะเก็บหน่อ  ในตอนเช้าเมื่อตัดหน่อส่งตลาดแล้ว  ตอนบ่ายก็ถอนหญ้า  ทำหมุนเวียนกันไปทีละร่องจนกว่าจะบรรจบกับร่องเดิม  ด้วยวิธีนี้หญ้าก็จะไม่ขึ้นรก ทำให้ยากแก่การกำจัด และเกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาภายหลัง

3.   การใส่ปุ๋ย ใส่หลังจากปลูกเป็นระยะดังนี้

ก.     ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ร่วมกับปุ๋ยเคมี  สูตรเสมอ  15-15-15 หรือ สูตร 13-13-21 โดยใส่เป็นระยะดังนี้

-          เมื่อเริ่มถึงระยะพักตัวของต้นหน่อไม้ฝรั่ง  ตอนต้นเดือนพฤศจิกายน

-          ต้นเดือนกุมภาพันธ์

-          ต้นเดือนพฤษภาคม

-          ต้นเดือนกันยายน

รวม 4 ครั้ง  ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ใส่จากระยะใดก่อนก็ได้ ขึ้นกับเดือนที่ลงมือปลูก  ก่อนใส่ปุ๋ยทุกครั้งต้องถอนหญ้าให้หมด แล้วขุดเป็นหลุมบริเวณใกล้โคนต้นหน่อไม้ฝรั่ง  ระวังอย่าให้กระทบกระเทือนหน่ออ่อน  ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ที่หมักแล้วในหลุมประมาณหลุมละ 1 กะลา พร้อมกับใส่ปุ๋ยเคมีตามลงไปหลุมละประมาณ 1 ช้อนแกง กลบดินแล้วรดน้ำ

admin

 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • Posts: 43
  • View Profile
การเพาะกล้า

การปลูกหน่อไม้ฝรั่งโดยทั่วไปปลูกจากเมล็ด  ซึ่งจะต้องทำการเพาะให้เป็นกล้าเสียก่อนประมาณ 4-5 เดือน  จึงจะย้ายไปปลูกในแปลงได้ ควรลงมือเพาะกล้าระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน  หรือระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม

เลือกแปลงเพาะกล้าในบริเวณที่ดินอุดมสมบูรณ์  ขุดหรือไถดินให้ลึก เก็บหญ้าออกให้หมด ตากดินไว้อย่างน้อย 15 วัน  แล้วจึงย่อยหน้าดินให้ละเอียด  ทั้งนี้จะต้องเตรียมแปลงเพาะกล้าให้ดีกว่าการเพาะกล้าผักชนิดอื่น ๆ เพราะกล้าหน่อไม้ฝรั่งจะต้องเจริญอยู่ในแปลงเพาะนาน 4-5 เดือน  ซึ่งนานกว่าการเพาะกล้าผักทั่วไป  ควรใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยมูลสัตว์ในขณะเตรียมดิน  เพื่อให้ดินร่วนซุยและอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ควรใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ด้วย  เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเร่งการเจริญเติบโตให้แก่ต้นกล้า สูตรปุ๋ยที่ใช้กับแปลงเพาะควรเป็นปุ๋ยผสมที่มีธาตุ เอน-พี-เค อยู่ในอัตราส่วนเท่า ๆกัน หรือใกล้เคียงกัน เช่น สูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 เป็นต้น  ใช้ประมาณ 25 กิโลกรัมต่อไร่  ใส่คลุกเคล้าลงไปในดินจนเข้ากันดีแล้ว  จึงยกร่อง  ให้ร่องกว้างประมาณ 1 เมตร ถึง 1 เมตรครึ่ง  ความยาวของร่องไม่จำกัด สุดแล้วแต่ความยาวของพื้นที่หรือกะตามความเหมาะสม เว้นระยะร่องให้ห่างกันประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อให้เป็นทางระบายน้ำ หรือทดน้ำเข้าแปลง

ก่อนนำเมล็ดไปเพาะ  แช่น้ำอุ่นจัดไว้ 1 คืน  ถ้ามีเมล็ดลีบลอยขึ้นมาช้อนทิ้งเสีย แล้วเอาเมล็ดไปหยอดโดยขุดหลุมตื้น ๆ บนแปลงเป็นแถวให้หลุมห่างกัน 20 เซนติเมตร และแถวห่างกัน 30 เซนติเมตร  กลบดินสูง 3 เซนติเมตร หรือประมาณ 1 องคุลี  หาฟางข้าวมาคลุมแปลงเพาะกล้าบาง ๆ หลังจากเพาะประมาณ 10 วัน  กล้าจะงอกหมด เอาฟางออกวางไว้ระหว่างแถวของต้นกล้า  ถ้าฝนไม่ตกดินแห้งต้องรดน้ำแปลงกล้าบ้าง

ขณะที่กล้ากำลังเติบโตอยู่ในแปลงเพาะ คอยตัดหรือถอนต้นที่อ่อนแอไม่สมบูรณ์ทิ้ง  หากมีหญ้าขึ้นต้องถอนทิ้งให้หมดหาปุ๋ยเคมีชนิดละลายน้ำ สูตรเสมอ 15-15-15 หรือ สูตร 13-13-21  ซึ่งมีธาตุปอแตสเซียมหรือธาตุตัวท้ายสูง  หรือสูตรใกล้เคียง  โดยใช้ปุ๋ย 2 ช้อนแกงละลายในน้ำ 1 ปี๊บรดแปลงกล้า 7 วันครั้ง พอกล้าอายุได้ 4-5 เดือน  ก็ขุดไปปลูกในแปลงใหญ่ได้  โดยเลือกเฉพาะกล้าที่แข็งแรงเติบโตดีกอใหญ่  รากมาก  ต้นใหญ่  และมีตาขนาดใหญ่ เกษตรกรไม่ควรเสียดายกล้าที่อ่อนแอ ต้นเล็กแกร็น เพราะถ้านำไปปลูกจะเก็บหน่อได้น้อย  ทำให้ไม่คุ้มกับเวลาและแรงงานที่ต้องดูแลรักษาแปลงปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

« Last Edit: 21 Dec- 10:33 am by admin »

Sakurai

 • Newbie
 • *
 • Posts: 2
  • View Profile
ขอบคุณความรู้มากครับ

nongmoonoi

 • Newbie
 • *
 • Posts: 4
  • View Profile
ขอบคุณค่ะเมื่อเตรียมแปลงเสร็จแล้ว  ขุดย้ายต้นกล้าอ่อนจากแปลงเพาะ  ตัดยอดออกเสียครึ่งหนึ่ง  นำไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว้  จับรากให้แผ่กระจายออกไปแล้วจึงกลบดิน รดน้ำ เมื่อเห็นว่าต้นเริ่มเติบโตเป็นปกติแล้ว  คอยพูนดินกลบโคน

    การดูแลรักษา

1.    การให้น้ำ หน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก  แต่ไม่ชอบให้น้ำท่วมหรือขังแฉะ  ต้องมีทางระบายให้น้ำไหลออกจากแปลงได้เร็ว เมื่อฝนตากชุก ต้องคอยดูแลแปลงปลูกให้มีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ  ถ้าฝนไม่ตกและดินแห้ง  ควรให้น้ำอย่างน้อย 3 วันต่อครั้ง หรือให้น้ำสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง

2.   การกำจัดหญ้า คอยดูแลอย่าให้หญ้าขึ้นรกแปลง  ในกรณีที่มีหญ้าขึ้นรกมากเกินไป  ถ้าสามารถใช้ยาฆ่าหญ้าได้ก็ควรใช้  เพราะการเข้าไปดายหญ้าในขณะที่ต้นกำลังแทงหน่อ  จะทำให้กระทบกระเทือนถึงการเจริญเติบโตของหน่อ  จึงควรทำการกำจัดหญ้าไปวันละเล็กละน้อยอย่างสม่ำเสมอ  ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งถึงระยะเก็บหน่อ  ในตอนเช้าเมื่อตัดหน่อส่งตลาดแล้ว  ตอนบ่ายก็ถอนหญ้า  ทำหมุนเวียนกันไปทีละร่องจนกว่าจะบรรจบกับร่องเดิม  ด้วยวิธีนี้หญ้าก็จะไม่ขึ้นรก ทำให้ยากแก่การกำจัด และเกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาภายหลัง

3.   การใส่ปุ๋ย ใส่หลังจากปลูกเป็นระยะดังนี้

ก.     ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ร่วมกับปุ๋ยเคมี  สูตรเสมอ  15-15-15 หรือ สูตร 13-13-21 โดยใส่เป็นระยะดังนี้

-          เมื่อเริ่มถึงระยะพักตัวของต้นหน่อไม้ฝรั่ง  ตอนต้นเดือนพฤศจิกายน

-          ต้นเดือนกุมภาพันธ์

-          ต้นเดือนพฤษภาคม

-          ต้นเดือนกันยายน

รวม 4 ครั้ง  ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ใส่จากระยะใดก่อนก็ได้ ขึ้นกับเดือนที่ลงมือปลูก  ก่อนใส่ปุ๋ยทุกครั้งต้องถอนหญ้าให้หมด แล้วขุดเป็นหลุมบริเวณใกล้โคนต้นหน่อไม้ฝรั่ง  ระวังอย่าให้กระทบกระเทือนหน่ออ่อน  ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ที่หมักแล้วในหลุมประมาณหลุมละ 1 กะลา พร้อมกับใส่ปุ๋ยเคมีตามลงไปหลุมละประมาณ 1 ช้อนแกง กลบดินแล้วรดน้ำ