Author Topic: ปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยหมัก  (Read 4479 times)

admin

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 43
    • View Profile
ปุ๋ยหมักที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ในไร่นาได้แก่พวกฟางข้าว ซังข้าวโพด จะมีระดับปริมาณไนโตรเจน 1.0% ฟอสฟอรัส 0.7 % และโพแทสเซียม 1.8% และมีปริมาณธาตุอาหารรองอยู่ในเกณฑ์ดังนี้คือ  แคลเซียม 1.2% แมกนีเซียม 0.4% และซัลเฟอร์ 0.07%

ในกรณีที่ปุ๋ยหมักทำจากวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม  ได้แก่  กากอ้อย  แกลบ ปอ ขี้เลื่อย และขุยมะพร้าว  จะมีระดับปริมาณธาตุอาหารพืชคือ ไนโตรเจน 0.7% ฟอสฟอรัส 0.2 % และโพแทสเซียม 0.35% และมีปริมาณธาตุอาหารรองคือ แคลเซียม 0.7% แมกนีเซียม 0.2% และซัลเฟอร์ 0.05%

เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพของปุ๋ยหมักที่ทำจากวัสดุทั้ง 2 กลุ่มพบว่า  ปุ๋ยหมักที่ทำจากวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมมีปริมาณต่ำกว่าปุ๋ยหมัก ที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ในไร่นาแต่อย่างไรก็ตามคุณภาพของปุ๋ยหมักโดยเฉลี่ย แล้วอยู่ในเกณฑ์ดังนี้ คือ ปริมาณไนโตรเจน 1.00% ฟอสฟอรัส 0.35% และโพแทสเซียม 1.50% สำหรับปริมาณธาตุอาหารรองคือแคลเซียม 1.25% แมกนีเซียม 0.35% และซัลเฟอร์ 0.05% ตามลำดับ