Author Topic: ประเภทของงานหัตถกรรม:mm  (Read 15 times)

mau2012nara9

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3446
    • View Profile
สมัครเอเย่นคาสิโน จำพวกของงานฝีมือ

สินค้าจักสาน

เครื่องหัตถกรรมเป็นภาชนะ วัสดุ ของใช้ที่สร้างขึ้นจากกรรมวิธีการ จะ สาน ถัก ทอจากสิ่งของที่มีอยู่ตามแคว้นทั่วๆไป ตัวอย่างเช่น หวาย ไผ่ ใบลาน กก ฟาง ก้าน แล้วก็ใบมะพร้าว ฯลฯ เครื่องหัตถกรรมเป็นหัตถกรรมที่คาดคะเนว่าโบราณที่สุดของคนเรา เนื่องจากว่าสร้างขึ้นจากอุปกรณ์ที่หาง่าย หลักฐานที่ขุดเจอจากเครื่องไม้เครื่องมือ ของใช้ของคนเราก่อนประวัติศาสตร์เพียงพอจะรับรองได้ว่า มนุษย์รู้จักทำเครื่องหัตถกรรมมานานแล้วก็ดั้งเดิมกว่าหัตถกรรมอื่นๆ

สินค้าจากไม้

งานไม้ความสามารถชาวไทยมีความเด่นในด้านการแกะสลัก ด้วยความสามารถที่ประณีต รวมทั้งความงามของลวดลายแก่นไม้จำพวกต่างๆทั้งยังไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง รวมถึงไผ่ แล้วก็สิ่งของชนิดที่มีความแข็งแรงราวกับไม้ เป็นต้นว่า กะลามะพร้าว

สินค้าสิ่งทอ

ผ้าแล้วก็งานทอผ้า นับสำเร็จงานของความรุ่งโรจน์ทางด้านศิลป์รวมทั้งวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้ จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏอยู่ในตอนนี้ พบว่าดินแดนซึ่งเป็นแว่นแคว้นไทยอยู่นี้ มีการทอผ้าขึ้นใช้มาแล้วไม่ต่ำลงยิ่งกว่า 2500 ปี

เครื่องถ้วยชาม

ไทยเป็นแหล่งของงานฝีมือเครื่องเคลือบที่มีประวัติศาสตร์อันช้านาน โดยงานทำเครื่องเคลือบนี้มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ แหล่งใหญ่อยู่ในภาคเหนือ ภาคอีสาน รวมทั้งภาคกึ่งกลาง ผลงานเครื่องถ้วยชามที่ได้จะมีชีวิตชีวาลวดลายต่างไปตามรูปแบบของดิน แล้วก็ความสามารถของช่างในแต่ละเขตแดน

สินค้ากระดาษสา

ใช้วัตถุดิบสำหรับการผลิตภายในประเทศ รวมทั้งต่างถิ่น วัตถุดิบหลักที่ใช้เพื่อการผลิต เป็น ปอสา ใช้ทำกระดาษสา จะพบบ่อยในภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ น่าน จังหวัดลำปาง จังหวัดสุโขทัย