Author Topic: ประเภทขององค์กรธุรกิจ:ta  (Read 19 times)

bmKamBungX

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3447
    • View Profile
ผู้สร้าง - ผลิตผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบหรือองค์ประกอบ เป็นต้นว่า ผลิตกระดาษ, เหล็กกล้า หรือการประกอบรถยนต์จากองค์ประกอบต่างๆสมัครเอเย่นต์

ธุรกิจบริการ - ให้บริการแรงงาน, วิชาความรู้ หรือผลิตภัณฑ์ด้ามจับจำต้องมิได้ มีรายได้จากการคิดเงินเดือนหรือค่าใช้จ่ายสำหรับบริการ อย่างเช่น การทาสีบ้าน, ให้คำแนะนำ และก็ห้องอาหาร

ร้านขายปลีกและก็ผู้แทนจำหน่าย - เป็นพ่อค้าคนกลางที่รับผลิตภัณฑ์จากผู้สร้างมาขายให้กับลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะด้วยการจำหน่ายหน้าร้านค้า, คลังที่มีไว้สำหรับเก็บสินค้า หรือผ่านแค็ตตาล็อกก็ตามธุรกิจทำการเกษตรและก็เหมือง - ผลิตวัตถุดิบต้นน้ำ อย่างเช่น พรรณไม้ธรรมชาติ และก็แร่ต่างๆ สถาบันการเงิน - รวมทั้งแบงค์ รวมทั้งบริษัทที่สร้างกำไรผ่านการลงทุน และก็การจัดการเงินลงทุนธุรกิจสารสนเทศ - มีรายได้จากวิธีขายสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ง ผู้สร้างภาพยนตร์, สถานที่พิมพ์ และก็บริษัทปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาธารณูปโภค - ให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน อย่างเช่น น้ำประปา, กระแสไฟฟ้า, กำจัดขยะ ส่วนมากจะเป็นหน่วยงานราชการวิสาหกิจหรือสัมปทาน อสังหาริมทรัพย์ - สร้างรายได้จากแนวทางการขาย, ให้เช่า, ปรับปรุง แล้วก็บริหาร ที่ดิน, บ้าน รวมทั้งตึกต่างๆ ธุรกิจขนส่ง - บริการนำส่งสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง มีรายได้จากค่าขนส่ง ธุรกิจรถยนต์ - หน่วยงานธุรกิจที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้า วิธีขาย การซ่อมแซม และก็การบริการ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเน้นสำหรับเพื่อการสืบหากำไร ธุรกิจที่ปรึกษาธุรกิจ - ให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจ โดยมีแบบการคิดค่าสำหรับบริการเป็นแบบทุกเดือนหรือคิดตามราคางาน ดังเช่นว่า ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาด้านการตลาด ที่ปรึกษาการวางเป้าหมายธุรกิจแทงบอลออนไลน์