Author Topic: คู่มือสอบเข้า แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (Read 4 times)

kkthai20009

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 13668
    • View Profile
คู่มือสอบเข้า แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2211

คู่มือสอบเข้า แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 229 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2559
ทิศทางแนวคิดการพัฒนา
ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2560-2564)
สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
นโยบาลรัฐบาล
ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
- ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนา ฉบับที่ 12
- วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
อาเซียน : ASEAN
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
เฉลยคำตอบ
ความรู้ด้านการจัดทำแผนงานแลพการติดตามประเมินผล
ความเป็นมาของระบบพนักงานราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
คำอธิบายระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
คำอธิบายประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่ิง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ความรู้เบื้องต้นทางการพัฒนาสังคม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัมนาสังคม
หลักการพัฒนาสังคมattorney285
ปฏิบัติการพัฒนาสังคม :การพัฒนา "คน"
แนวคิดหลัการและการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐิกจพอเพียง
ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
เฉลย
แนวข้อสอบ-ข้อสอบพระราชกิจฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
เฉลยแนวคำตอบ
ตัวอย่างแนวข้อสอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
เฉลยคำตอบ
ตัวอย่างแนวข้องสอบ ข่าวเหตุการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
เฉลยแนวคำตอบ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/134

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)