Author Topic: การนำของต่าง ๆ มาทำพวงหรีดในขณะนี้  (Read 8 times)

itopinter_111

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 18392
    • View Profile
พวงหรีดในสมัยนี้ได้นำเอาสิ่งของเครื่องใช้เครื่องเรือนมาประกอบกันเป็นพวงหรีดรูปแบบใหม่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น พัดลม ผ้าห่ม ผ้าขนหนู ไม่เว้นการให้ธรรมเป็นทานด้วยพวงหรีดหนังสือซึ่งถ้าคุณเคยไปร่วมงานศพตามวัดต่างๆ คุณคงจะเคยเห็นพวงหรีดดอกไม้สด การเรียงพวงหรีดดอกไม้สดนั้นก็เพื่อที่จะบรรเทาบรรยากาศเศร้าๆให้คลายลงในระดับหนึ่ง ซึ่งการจัดพวงหรีดดอกไม้สดนั้นอาจเรียกได้ว่าเป็นจารีตประเพณีนิยมที่สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตสมัย แต่ในวันนี้ร้านพวงหรีดได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว การใช้สิ่งของเพื่อแสดงความระลึกถึงแก่ผู้ตายก็ย่อมมีการแปรเปลี่ยนไปตามเวลาเช่นกัน
การไว้อาลัยผู้ล่วงลับแต่เดิมที่นิยมนำพวงหรีดดอกไม้สดไปให้กันนั้นถูกมองจากคนกลุ่มหนึ่งว่าคุณค่าที่ได้รับนั้นมีน้อยหากเทียบกับราคาที่เฉลี่ยตั้งแต่ 600 - 3000 บาท ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้ทำให้ผู้ประกอบการค้าแบบใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์หันมามองว่าเมื่อจบสิ้นงานฌาปนกิจศพแล้วพวงหรีดดอกไม้สดจะทำให้วัดและกรรมการของวัดต้องแบกรับค่าทำลายพวงหรีดค่อนข้างสูง จึงได้มีแนวความคิดการนำพัดลมมาเป็นพวงหรีดขึ้น จุดเริ่มนั้นเกิดจากการที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งได้ไปร่วมการฝังศพแห่งหนึ่งแล้วมีโอกาสคุยกับพระในวัดนั้น ท่านก็เล่าให้ฟังว่าชาวไทยนิยมไว้อาลัยคนตายตามรสนิยมของตัวเองแต่ไม่เคยรู้ว่าได้สร้างภาระให้แก่วัดหรือไม่ โดยอย่างยิ่งการนำดอกไม้สดไปร่วมไว้อาลัย เมื่อเสร็จงานก็เป็นภาระหน้าที่ของทางวัดที่ต้องรื้อพวงหรีดดอกไม้สดพวกนั้นเพื่อนำไปขจัดทิ้งด้วยวิธีเผาหรือฝัง

เครดิต : http://www.ripheaven.com

Tags : พวงหรีด,ส่งพวงหรีด