Author Topic: แม่ครอบครัว :FN  (Read 21 times)

jangna097narak

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3457
    • View Profile
แม่ครอบครัว :FN
« on: 12 Jan- 04:39 pm »
แม่

แม่ หรือ แม่  mega888 เป็นคำที่เรียกผู้ให้กำเนิด รวมทั้งโดยธรรมดา เป็น แม่ที่เป็นบุคคลสำคัญของครอบครัวแบบ บิดา แม่ ลูก เป็นผู้มีบุญคุณณต่อลูกเพราะเหตุว่าเป็นผู้ให้กำเนิด แม่ทั่วๆไปมีบทบาทให้ครอบครัวเป็น เลี้ยงลูก ดูแลบ้าน
สำหรับหญิง เมก้า888 ที่จะเป็นแม่คน หรือจะมีลูกได้นั้น ควรมีอายุระหว่าง 20-30 ปี เนื่องด้วยในขณะนี้จะเป็นตอนๆที่สตรีมีการเติบโตทางร่างกาย บริบูรณ์สุดกำลัง ไม่เด็ก หรือแก่เกินความจำเป็น
คนประเทศไทยบางบุคคลมักเรียก แม่ ของตนเองว่า "ม่าม้า" ซึ่งนับว่าเป็นคำที่สุภาพอ่อนโยนกว่าการเรียกว่า "แม่" สั้นๆ
ในภาษาไทยบางโอกาสคำว่า แม่ ถูกใช้เรียก หญิง ธรรมดา หรือ เจาะจงเป็นกรุ๊ปๆดังเช่นว่า แม่บ้าน แม่นม หรือบางเวลาก็ใช้เรียกสิ่งที่เป็นตัวหลักของสิ่งอื่น ได้แก่ แม่ทัพ แม่งาน รวมทั้งครั้งคราวก็เรียกสิ่งที่ให้กำเนิดสิ่งอื่นๆในธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ำ
มีบทกลอนแปลเกี่ยวกับความรักของแม่ของพระราชธรรมนิเทศ ไว้ดังต่อไปนี้1