Author Topic: คู่มือ แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทหารสัญญาบัตร แผนกวิเคราะห์และประเมิ  (Read 24 times)

iAmtoto007

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 19404
    • View Profile
คู่มือ แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทหารสัญญาบัตร แผนกวิเคราะห์และประเมินผล ระบบงานกำลังพลดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1964คู่มือ แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทหารชั้นสัญญาบัตร แผนกวิเคราะห์และประเมินผล ระบบงานกำลังพล พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ ตำราทอง
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 233 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ 
 
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
-ประวัติ
-หน่วยงานในสังกัด 
-ภาพรวม
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2560
นโยบายรัฐบาล 
ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
-ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
อาเซียน ASEAN 
ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป 
เฉลยคำตอบ 
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
-ปรัชญาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
-ปรัชญาสู่การปฏิบัติ 
-นโยบายและภารกิจของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
-นโยบายการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ 
-ภารกิจของการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ 
-ระบบบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์
-บริหารทรัพยากรณ์มนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
-ความแตกต่างระหว่างการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์เชิงกลยุทธ์ และการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์แบบดั้งเดิม
-การวางแผนทรัพยากรณ์มนุษย์ 
ทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ 
-การจัดการความรู้ 
-กลไกของระบบบริหาร 
-หลักการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
-ปัญหาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ 
ระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์
-ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการบริหารข้อมูลบุคคลากร 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
-กระบวนการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
-ภารกิจในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
-แนวทางปฏิบัติในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ 
-เป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารงานบุคคล 
-ระบบการบริหารงานบุคคล 
-ขอบข่ายของการบริหารงานบุคคล 
-กระบวนการบริหารงานบุคคล 
-ความแตกต่างระหว่างการบริหารงานบุคคลกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ตามแนวทาง HR Scorecard 
การครองตน ครองคน ครองงาน ของผู้บริหารงานตามหลักคุณธรรมนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหาร 
การติดตามและประเมิณผล
หลักการติตตามโครงการ 
หลักการประเมิณผลโครงการ 
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 1 
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 2
เฉลยคำตอบ 
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 3
เฉลยคำตอบ 
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 4
เฉลยคำตอบ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/159


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)