Author Topic: แจกแนวข้อสอบ เศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  (Read 10 times)

ManUThai2017

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 21176
    • View Profile
โหลดแนวข้อสอบ เศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
- แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
- แนวข้อสอบเศรษฐกร
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษการวิเคราะห์บทความทางเศรษฐกิจการเกษตร
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 
เข้าดูเพจสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เข้าดูยูทูบสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เข้าดูเว็บที่เศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


 
  
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบ เศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Tags : แนวข้อสอบ  เศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร,แนวข้อสอบ  เศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร,แนวข้อสอบ เศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร