Author Topic: ทำไมต้องSmallworldinternationalnursery เพราะเข้าใจดีว่า ภาษาอังกฤษกับโลกปัจจุบัน  (Read 7 times)

SEO.No1

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 9050
    • View Profile
ทำไมต้องSmallworldinternationalnursery เพราะ Small World International Nursery เข้าใจดีว่า ภาษาอังกฤษกับโลกปัจจุบัน มีความจำเป็นมากๆ จึงให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีการเรียนการสอนกันทั่วโลกมากกว่าภาษาอื่น อาจกล่าวได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลก การเรียนการสอนภาษาอังกฤษใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างเหมาะสมตามสถานะการณ์ ภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลางที่ทุกชาติทุกภาษาใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน ทุกสถาบันการศึกษาได้จัดทำหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยและมาจนถึงระดับเนอสเซอรี หรือ Preschool
.

.

.
เนอสเซอรี อินเตอร์ มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด Smallworldinternationalnursery หากคุณเคยคิดว่าเนอสรีจะแค่ดูแลเด็กๆ ป้อนข้าว เล่นอิสระ หรือ สอนแค่นับเลข ท่องตัวอักษรภาษาไทยภาษาอังกฤษ ถ้าคุณคิดแค่นี้คุณคิดผิด หากคุณคิดว่าเนอสรี อินเตอร์จะเน้นแต่เฉพาะภาษาอังกฤษอย่างเดียว คุณคิดผิด เพราะเนอสเซอรี อินเตอร์ มีกระบวนการเรียนรู้ แบบบูรณาการ ที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก อีกทั้งยังมีการสอนในเรื่องอื่นๆที่จำเป็นการการดำเนินชีวิตอีกมากมาย มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆ ในการทำกิจกรรมต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทำให้เด็กๆ สนุกสนาน กับการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับเด็กๆ และแม้แต่ ระหว่างเด็กๆในห้องเรียนก็จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกัน คุณครูผู้สอนเป็นครูชาวต่างชาติทั้งหมด มีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัยและพัฒนาการของเด็กๆแต่ละคน และมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละวัน เพื่อให้เด็กๆอยากมาพบกันทุกๆวัน มีการสอนการเข้าสังคมเพื่อให้เด็กๆมีการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เพราะสังคมของการอยู่ที่บ้านกับการอยู่ที่โรงเรียนมีความแตกต่างกัน การอยู่ในสังคมเด็กๆจะต้องรู้จักการขอโทษ การขอบคุณ และการให้อภัยซึ่งกันและกัน หากไม่ได้รับการสอนที่เหมาะสมเด็กอาจจะมีปัญหาการเข้าสังคมได้ การสอนให้รู้จักรับผิดชอบ สิ่งเล็กๆที่ควรฝึกฝนคือความสะอาด และ ความมีระเบียบวินัย เด็กๆจะได้เรียนรู้ การรอคอย การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปันกัน ได้รับการฝึกเรื่องของสุขอนามัย ต้องล้างมือทุกครั้งก่อนทานอาหารและหลังทานอาหาร รวมถึงการดูแลสุขอนามัย ของเด็กๆด้วย มีการฝึกให้มีทักษะในชีวิต ให้เลิกใช้ แพมเพิส เลิกใช้ขวดนม นอนเป็นเวลา สอนให้รู้จักหน้าที่ รู้จักเวลาว่าควรทำอะไรช่วงไหน เข้าใจในเหตุผลและความจำเป็นของการใช้ชีวิต มีการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ศิลปะ ดนตรี รู้จักการฝึกสมาธิ การจัดการกับอารมณ์ และการแก้ปัญหาในสถานการณ์ รวมไปถึงการฝึกทำตามคำสั่ง กฎกติกา มารยาทและข้อตกลงต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เน้นการพัฒนากล้ามเนื้อ ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ เล่นในห้องเรียน ทั้งการเล่นเกม ของเล่น และการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ กิจกรรมเหล่านี้ จะทำให้เด็กๆ มีความสนุกสนานกับการเรียน มีความสุขกับการอยู่ในสังคม และมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ที่ดี พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาต่อๆไป
.


.
ลักษณะเด่นของ Smallworldinternationalnursery คือ การเน้นการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก นอกจากเด็กๆจะได้มีพัฒนาการตามช่วงวัย และมีความพร้อมในการพัฒนาความรู้และอารมณ์ในระดับที่สูงขึ้นไปแล้ว เด็กจะได้รับความรู้และทักษะที่ดีทางด้านภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง และเต็มที่ตามพัฒนาการของแต่ละคน โดยที่เมื่อพร้อมจะเข้ารับการศึกษาตามระบบเขาจะได้รับการต่อยอดที่เหมาะสม มีการพัฒนาการทางด้านภาษาที่ดี หากสนใจหรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Small World Internatinal Nursery 086-323-2292
.

.
สนใจ Smallworldinternationalnursery ติดต่อได้ที่นี่
Fanpage เนอสเซอรีอินเตอร์ https://www.facebook.com/smallworld.Chaengwattana
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : เนอสเซอรี่2ภาษา

Tags : เนอสเซอรีอินเตอร์,เนอสเซอรี่2ภาษา