Author Topic: อุตสาหกรรมด้านที่เกี่ยวข้องกับการผลิต : A  (Read 6 times)

jangna097narak

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3452
    • View Profile
อุตสาหกรรมด้าน สมัครเอเย่นต์ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (อังกฤษ: manufacturing) เป็น การสร้างผลิตภัณฑ์ เพื่อการใช้หรือขายโดยมี เครื่องจักร เครื่องมือ การทำงานทางเคมีรวมทั้งชีวะ แล้วก็ คนงาน เป็นส่วนร่วมสำหรับในการผลิต อุตสาหกรรมด้านที่เกี่ยวข้องกับการผลิต สามารถหมายคือ การประกอบกิจกรรมของผู้คน ตั้งแต่ หัตถกรรม ไปจนกระทั่ง เทคโนโลยีระดับสูง โดยธรรมดาจะใช้กับการสร้างแบบอุตสาหกรรม ซึ่ง วัตถุดิบ นั้นถูกแปรไปเป็น สินค้า ในระดับอุตสาหกรรม โดยสินค้าพวกนั้น บางทีก็อาจจะถูกใช้เพื่อสำหรับในการผลิตของข้าวของอันอื่นที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งกว่า เป็นต้นว่า อากาศยาน ข้าวของเครื่องใช้ในครอบครัว รถยนต์ หรือ ขายให้กับ ผู้ขายส่ง คนที่จะขายให้กับ ผู้ค้าปลีก ซึ่งจะขายต่อให้กับผู้ใช้ หรือ ผู้ซื้อการสร้าง นั้นเกิดขึ้นในทุกๆระบบเศรษฐกิจ ธรรมดาแล้วในเศรษฐกิจตลาดเสรีนั้น การสร้างจะมุ่งไปสำหรับการ การสร้างมวลรวม ของ ผลิตภัณฑ์ เพื่อขายสู่ คนซื้อ ในราคาที่มีผลกำไร ใน ระบบเศรษฐกิจแบบระบบรวมอำนาจการสร้าง นั้น จำนวนมากแล้วการสร้างได้ถูกนำโดยเมืองเพื่อหา ระบบเศรษฐกิจแบบคิดแผนจากศูนย์กลาง ใน เศรษฐกิจแบบผสม นั้น การสร้างส่วนหนึ่งส่วนใดนั้นเกิดขึ้นภายใต้กฎที่ต้องปฏิบัติกฎข้อปฏิบัติ ของรัฐบาล แทงบอลออนไลน์