Author Topic: ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ : FE  (Read 63 times)

bmKamBungX

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3439
    • View Profile
ประวัติความเป็นมา เว็บแทงบอล ของคอมพิวเตอร์ ความหมายแล้วก็ที่ไปที่มา

เมื่อตรึกตรองคำศัพท์คำว่า คอมพิวเตอร์ ถ้าเกิดแปลกันตรงตัวตามคำภาษาอังกฤษ จะเป็นเครื่องคำนวณ โดยเหตุนั้นถ้าหากกล่าวอย่างกว้างๆเครื่องคำนวณที่มีส่วนประกอบเป็นเครื่องจักรกลหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ต่างก็จัดเป็นคอมพิวเตอร์ได้ทั้งมวล ลูกคิดที่เคยใช้กันในร้านขายของ แทงบอลเงินสด ไม้บรรทัด คำนวณ (slide rule) ซึ่งนับว่าเป็นอุปกรณ์ประจำตัววิศวกรในสมัยยี่สิบปีกลาย หรือเครื่องคิดเลข ล้วนเป็นคอมพิวเตอร์ได้ทั้งปวง

ในตอนนี้ความหมายของคอมพิวเตอร์จะกำหนดชี้เฉพาะ เป็นเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถดำเนินการคำนวณผลรวมทั้งเทียบค่าตามชุดคำสั่งด้วยความเร็วสูงโดยตลอดแล้วก็อัตโนมัติ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ได้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ออกจะกระชับว่า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ปฏิบัติหน้าที่เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับไขปัญหาต่างๆทั้งๆที่ง่ายรวมทั้งสลับซับซ้อน โดยวิธีทางเลข

การแบ่งแยกคอมพิวเตอร์ตามลักษณะขั้นตอนการทำงานด้านในเครื่องคอมพิวเตอร์บางทีอาจแบ่งได้สองจำพวกใหญ่ๆเป็น

แอนะล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) เป็นเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่มิได้ใช้ค่าตัวเลขเป็นหลักของการคำนวณ แม้กระนั้นจะใช้ค่าระดับแรงกดดันกระแสไฟฟ้าแทน ไม้บรรทัดคำนวณ บางทีอาจถือเป็นเยี่ยงอย่างหนึ่งของแอนะล็อกคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ค่าตัวเลขตามแนวความยาวไม้บรรทัดเป็นหลักของการคำนวณ โดยไม้บรรทัดคำนวณจะมีขีดจำนวนดูแลอยู่ เมื่อไม้บรรทัดหลายอันมรเกาะติดรวมกัน การคำนวณผล ดังเช่นว่า การคูณ จะเป็นการเลื่อนไม้บรรทัดหนึ่งไปตรงเรียกตัวเลขของตัวตั้ง