Author Topic: การเงินธุรกิจ เป็นการศึกษาการจัดการทางการเงิน : FE  (Read 22 times)

mau2012nara9

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3440
    • View Profile
การคลังธุรกิจ (อังกฤษ: Corporate finance) พนันบอล เป็นการศึกษาเล่าเรียนการจัดการด้านการเงิน รวมทั้งการตัดสินใจทางด้านการเงินของบริษัท ยกตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ผลตอบแทนของแผนการเพื่อตกลงใจลงทุนในแผนการที่ได้ผลทดแทนมากยิ่งกว่าทุนเงินลงทุน เว็บแทงบอล การวิเคราะห์การเสี่ยงของโครงงาน การจัดหารายได้ทุนเพื่อบริษัทมีส่วนประกอบเงินลงทุนที่สมควร เพื่อเพิ่มค่าของบริษัท และก็ ความมั่งมีของผู้ถือหุ้น

การเล่าเรียนจะแบ่งได้ระยะสั้นแล้วก็ระยะยาว ในระยะยาวจะค้นคว้าทำการวิจัยว่าควรจะลงทุนในโครงงานใด ควรจะใช้แหล่งเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นหรือการกู้ยืม และก็ควรจะชำระเงินเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไหม แล้วก็ขณะใด ส่วนในระยะสั้นนั้นจะเล่าเรียนเกี่ยวกับการจัดการเงินทุนหมุนเวียนอันเช่น ทรัพย์สินเวียน และก็ หนี้หมุนวนไม่ให้มากมายหรือไม่พอ เพื่อการทำงานธรรมดาของธุรกิจไม่สะดุด

การตัดสินใจลงทุน

ผู้บริหารจึงควรจัดแบ่งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดกี่เพื่อใช้ในแผนการลงทุนต่างๆของธุรกิจการค้า ทำให้จะต้องมีการจัดลำดับจุดสำคัญของแผนการ ประมาณมูลค่าของแต่ละแผนการตามขนาดและก็กระแสการเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต การคาดคะเนค่าของโครงงาน