Author Topic: ภูเขาแม่สทดลอง :M  (Read 7 times)

bmKamBungX

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3439
    • View Profile
ภูเขาแม่สทดลอง แทงบอลเงินสด   เป็นที่ตั้งของ หมู่บ้านสงบสุขคิรี ตำบลแม่สทดลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง เดิมชื่อ บ้านแม่สทดลองนอก เป็นชุมชนผู้หลบภัยจากกองพล 93 จากพม่าเข้ามาในเขตไทย ปริมาณสองกองพันเป็น กองพันที่ 3 เข้ามาอยู่ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ แล้วก็กองพันที่ 5 อยู่ที่บ้านแม่สทดลองนอก เทือกเขาที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ที่เป็นหลักที่ที่มีการปลูกชาที่เหมาะสมที่สุดของประเทศและก็มีต้นราชินีเสือโคร่งมีดอกตอนตอนต้นม.ค. จนกระทั่งสิ้นเดือนมี.ค.
สามัญชนในภูเขาแม่สทดลองเดิมเป็นชาวอาข่าอีก้อ ที่ใส่ชุดประจำเผ่าสีดำแต่งแต้มเครื่องเงิน

ความเป็นมา

ภูเขาแม่สทดลอง เป็นที่ตั้งของ หมู่บ้านสงบคิรี พนันบอลออนไลน์   ตำบลแม่สทดลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง เดิมชื่อ บ้านแม่สทดลองนอก เป็นชุมชนผู้หลบภัยจากกองพล 93 จากพม่าเข้ามาในเขตไทย ปริมาณสองกองพันเป็น กองพันที่ 3 เข้ามาอยู่ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และก็กองพันที่ 5 อยู่ที่บ้านแม่สทดลองนอก ตั้งแต่ พุทธศักราช 2504 เพื่อใช้เป็นกันชนกับคนกลุ่มน้อย ทำให้ภูเขาแม่สทดลองในสมัยแรกเป็นดินแดนลี้ลับต้องห้าม มีปัญหาสิ่งเสพติดแล้วก็กองกำลังติดอาวุธมาตลอด ทางการไทยได้เพียรพยายามจัดการกับปัญหา โอนกองกำลังกลุ่มนี้มาอยู่ในความควบคุมของกองสั่งการทหารสูงสุด จนกระทั่งปี พุทธศักราช 2515 คณะรัฐมนตรีลงความเห็นรับทหารจีนภาควิชาชาติให้อาศัยในผืนแผ่นดินไทยอย่างเป็นทางการ จบกิจการค้าฝิ่น วางอาวุธ รวมทั้งหันมาทำอาชีพทำการเกษตร โดยได้เริ่มโครงงานปลูกชา แล้วก็ปลูกสนสามใบเพื่อตอบแทนป่า ชุมชนบนภูเขาแม่สทดลองมีชื่อเสียงใหม่เป็น บ้านสันติภาพคีรี มีการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้เมื่อปี พุทธศักราช 2521 แล้วภูเขาแม่สทดลองคืนสู่ความสงบเงียบนับจากนั้นมาจนถึงทุกวันนี้