Author Topic: ศิลปะภาพถ่าย :FN  (Read 7 times)

mau2012nara9

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3440
    • View Profile
ศิลปะภาพถ่าย :FN
« on: 09 Nov- 03:30 am »
รูปถ่าย ยกตัวอย่างเช่น ufabet ภาพซึ่งได้มาจากขั้นตอนการถ่ายรูป เป็น การใช้กล้องถ่ายรูป สิ่งของไวแสงสว่างสำหรับบันทึกภาพ พนันบอลออนไลน์]พนันบอลออนไลน์ [/url] และก็มีขั้นตอนการสำหรับเพื่อการขยายรูปหรือการพิมพ์ภาพออกมา รูปก็เลยเกิดขึ้นจากขั้นตอนการการถ่ายรูป
รูปถ่ายที่ดีนั้นต้องสะท้อนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น สามารถสื่อเรื่องราวได้อย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ถูก รูปในงานวารสารศาสตร์แบ่งได้ 3 ชนิดใหญ่ๆดังเช่นว่า ภาพข่าวสาร ภาพสารคดี รวมทั้งภาพประชาสัมพันธ์

การถ่ายรูป เป็น การบันทึกเหตุการณ์ ณ จุดเวลาไหนเวลาหนึ่ง โดยการเก็บภาวะแสงสว่าง ณ เวลานั้นไว้บนวัตถุไวแสงสว่าง ผ่านเครื่องใช้ไม้สอยรับแสงสว่างที่เรียกว่ากล้องที่เอาไว้ถ่ายรูป จากนั้น จะสามารถเปลี่ยนสภาพแสงสว่างพวกนั้นกลับมาเป็นภาพได้อีกทีหนึ่ง ผ่านกรรมวิธีการล้างอัดภาพ
ในภาษาอังกฤษคำว่า การถ่ายรูป เป็น Photography (อ่านว่า โฟทอก' กระฟี) มาจากการผสมคำภาษากรีกสองคำ เป็น คำว่า φως - phos ซึ่งหมายความว่า แสงสว่าง กับคำว่า γραφις - graphis หรือ γραφη - graphê ซึ่งแสดงว่า การเขียน. เมื่อรวมกันแล้ว ก็เลยสื่อความหมายตรงตัวว่า การวาดภาพด้วยแสงสว่าง นั่นเอง