Author Topic: ตรวจสอบอาคารอุตสาหกรรม  (Read 25 times)

anonchobpost

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 18583
    • View Profile
                               

บริษัท ไทย บิลดิ้ง พลัส จำกัด (Thai Building Plus Co.,Ltd.)
กลุ่มทีมงานวิศวกรและสถาปนิก พร้อมกับทีมประสบการณ์ เฉพาะด้านโดยตรงมากกว่า 20 ปี ทั้งในด้านการออกแบบ ที่ปรึกษา การรับเหมาก่อสร้าง ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
ตรวจสอบอาคารอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ แบบครบวงจรที่สุด
     บริษัท ไทย บิลดิ้ง พลัส จำกัด (Thai Building Plus Co.,Ltd.) มีปณิธานที่แน่วแน่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาความเป็นอยุ่ของคนในสังคมประเทศไทยให้ดีขึ้น ด้วยความเอาใจใส่ลูกค้าที่มารับบริการจากเราเพื่อความสอดคล้องและประโยชน์สูงสุด มุ้งเน้นพัฒนาการทำงาน สนองตอยต่อความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ จากประสบการณ์กับผลงานที่ผ่านมา
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่ได้รับบริการจากเรา

ติดต่อเรา
email : info@thaibuildingplus.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaibuildingplus.com/