Author Topic: กล้อง  (Read 14 times)

bmKamBungX

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2703
    • View Profile
กล้อง
« on: 16 May- 12:25 pm »
กล้องที่เอาไว้สำหรับถ่ายรูป หรือ กล้องที่เอาไว้ถ่ายภาพ เป็นเสมือนกล่องทึบแสง เปิดโต๊ะบอล
ปฏิบัติภารกิจรับแสงสว่างในจำนวนที่สมควรเพื่อใช้สำหรับในการสร้างภาพ กลไกและก็องค์ประกอบต่างๆของกล้องถ่ายรูปปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกันสำหรับการที่จะควบคุมจำนวนแสงสว่างไปยังหน่วยรับภาพอย่างแม่นยำแม่น ทั้งยังควบคุมความแหลมคมชัดของภาพ ตลอดจนอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับการบันทึกภาพ
ความหมายของการถ่ายรูป มี 2 ข้อความสำคัญ เป็น เชิงวิทยาศาสตร์ คือ วิธีการทำปฏิกิริยาระหว่างสิ่งของไวแสงสว่างกับแสงสว่าง เชิงศิลป์ คือ การวาดภาพด้วยแสงสว่างและก็เงาและก็การผสมสีเพื่อถ่ายทอดความหมาย ความรู้สึก อารมณ์ หรือทัศนคติ  การถ่ายรูปหมายถึงการผลิตภาพเพื่อสื่อความหมาย ความรู้สึก อารมณ์ แล้วก็ทัศนคติ โดยใช้แนวทางการที่ปลดปล่อยให้แสงไฟสะท้อนมาจากวัตถุผ่านเข้าไปกระทบกับวัตถุไวแสงสว่าง แล้วจากนั้นจึงค่อยนำวัตถุไวแสงสว่างไปผ่านกรรมวิธีการสร้างภาพให้ปรากฏเอเย่นต์บอล