Author Topic: การศึกษา  (Read 20 times)

bmKamBungX

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3446
    • View Profile
การศึกษา
« on: 16 May- 12:26 pm »
การเรียน ในความหมายทั่วๆไปอย่างกว้างที่สุด เป็นกรรมวิธีส่งผ่านจุดหมายแล้วก็ประเพณีให้ยังคงอยู่จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งโดยธรรมดาเปิดโต๊ะบอล

 การเล่าเรียนเกิดขึ้นผ่านประสบการณ์อะไรก็แล้วแต่ซึ่งทำให้เกิดผลเสียเชิงปรับปรุงต่อแนวทางที่คนคนหนึ่งจะคิด รู้สึกหรือทำ แต่ว่าในความหมายเคล็ดลับอย่างแคบ การเรียนรู้เป็นแนวทางการอย่างเป็นทางการซึ่งสังคมส่งผ่านวิชาความรู้ ความถนัด จารีตแล้วก็ค่าความนิยมที่สั่งสมมาจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง โน่นเป็น การสอนในโรงเรียน สำหรับเดี๋ยวนี้มีการแบ่งระดับชั้นทางการเล่าเรียนออกเป็นขั้นๆอย่างเช่น การเรียนรู้วัยเด็ก ประถมศึกษา ม. ดังนี้รวมถึงระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และก็การฝึกฝนการทำงานสำหรับเมืองไทย มีข้อบังคับบังคับให้สามัญชนไทยทุกคนจะต้องจบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งสามารถเรียนได้กระทั่งจบการศึกษาพื้นฐานโดยไม่ต้องจ่ายเงิน ยิ่งไปกว่านี้ในตอนนี้ยังให้โอกาสให้มีการเรียนการสอนโดยผู้ดูแลที่บ้านหรือที่เรียกว่าโฮมสคูลอีกด้วยคำว่า "education" เป็นคำศัพท์จากภาษาลาติน ēducātiō ("การปรับปรุงแก้ไข,การฝึกอบรม") จาก ēdūcō ("ฉันทราบ, ฉันฝึกฝน") สำหรับเพื่อการศึกษาเล่าเรียนตามพ.ร.บ.การเรียนรู้แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มี 3 แบบเป็น การเรียนในระบบ การศึกษานอกระบบ แล้วก็การศึกษาเล่าเรียนตามสะดวกเอเย่นต์บอล