Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - itopinter_111

Pages: [1] 2 3 ... 1227
1
คู่มือ+แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ส่วนท้องถิ่น 800 ข้อ พร้อมเฉลย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2272

คู่มือ+แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ส่วนท้องถิ่น 800 ข้อ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542attorney285.co.th
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของตำแหน่ง แนวคิด ทฤษฎีและหลักการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ชุดที่ 1.
แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ชุดที่ 2.

ราคา 260 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบัน THE BEST CENTER
14.นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
10.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2
FxTradingCorp มีความเชี่ยวชาญมาก ในการเทรดค่าเงินทั้งตลาด Forex และ Crypto  บริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์ม AI Crypto Trading แพลตฟอร์มนี้จะช่วยนักเทรดทุกระดับมีโอกาสชนะตลาด  คลิกลิงค์สมัครตอนนี้เลยด่วน!! ก่อนหมดโปร!!  คลิกที่นี่ https://office.fxtradingcorp.com/signup/3646813cc1egrha9 

3
ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ การประปานครหลวง พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/6187

ไฟล์ eBook คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ การประปานครหลวง พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารที่สำคัญ
ทฤษฎีการสื่อสาร 
งานด้านสื่อสารมวลชน
ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์
การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ 
การเขียนบรรยายภาพข่าว 
การเขียนบทสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
การจัดนิทรรศการ 
การผลิตวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล 
ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บงานถ่ายภาพ งานกราฟฟิก และแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์ 
การวิเคราะห์และจัดทำแผน /โครงการประชาสัมพันธ์
การผลิตสื่อ 
การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์ และรายการวิทยุกระจายเสียง
การประชาสัมพันธ์ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านการสื่อสารมวลชน 
จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ 
เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.
เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.
เจาะข้อสอบ การสื่อสารมวลชน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/221

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

4
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอกนาฎศิลป์ พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/6377

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอกนาฎศิลป์ พร้อมเฉลยปีที่พิมพ์ : พฤษจิกายน 2561
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด : A4


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/66

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

5

ช่างปานทำกุญแจ 085-108-8797  บริการด้านกุญแจ. 24 ชมเปิดกุญแจรถ เปิดกุญแจบ้าน เปิดกุญแจตู้เซฟศูนย์บริการช่างกุญแจ 24 ชม. ทั่วประเทศ หรือติดต่อทาง facebook              http://www.facebook.com/Parncarnkeywww.siamkeythailand.com     รับทำกุญแจรถยนต์ช่างกุญแจฝังชิพ ช่างกุญแจรีโมท กุญแจหาย ทำกุญแจเพิ่ม
ทำให้ดอกกุญแจที่หายไปไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้
เรามีเครือข่ายช่างกุญแจระดับมืออาชีพคอยให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ในกทม.และปริมณฑล
ลืมกุญแจไว้ในรถ ลืมกุญแจไว้ในบ้าน ลืมรหัสตู้เซฟ กุญแจหาย กุญแจรถหาย
กุญแจบ้านหาย กุญแจเสีย กุญแจพัง กุญแจไขไม่ได้ ติดต่อทาง facebook https://m.facebook.com/Parncarnkeyบริการเปิด – ซ่อม – ทำกุญแจ รถทุกรุ่น ช่างกุญแจ BMW ช่างกุญแจ BENZ ช่างกุญแจ AUDIช่าง กุญแจ PORSCHE ช่างกุญแจ VOLVO กุญแจ MINI COOPER กุญแจ VOLKSWAGEN กุญแจ CHEVROLET กุญแจ TOYOTA กุญแจ HONDA กุญแจ NISSAN กุญแจ MAZDA กุญแจ MITSUBISHI กุญแจ Push Start กุญแจ Smartkey กุญแจ Keyless www.ช่างปานกุญแจ.comบริการทำกุญแจรถมอไซด์ทุกรุ่น กุญแจฝังชิพ Superbike กุญแจ Honda กุญแจ Yamaha กุญแจ Kawasaki กุญแจ Suzuki กุญแจ Ducati กุญแจ CBR กุญแจ SRR บริการเปิด – ซ่อม – ทำกุญแจตู้เซฟทุกรุ่น กุญแจ KINGDOM กุญแจ LEECO กุญแจ TAIYO กุญแจ CHUBB กุญแจ DIMOND กุญแจ SUPER SAFE กุญแจ INTER SAFE หารหัสตู้เซฟบริการเปิด – เปลี่ยน – ซ่อม – ติดตั้งกุญแจบ้านกุญแจคอนโด กุญแจหอพัก กุญแจประตูกระจก กุญแจ VVP กุญแจ Yale กุญแจ SOLO  ยินดีให้บริการฉุกเฉินตลอด 24ชม.ทุกพื้นที่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑลช่างกุญแจ เขตพระนคร ช่างกุญแจ เขตดุสิต ช่างกุญแจ เขตหนองจอกช่างกุญแจ เขตบางรัก ช่างกุญแจ เขตบางเขน ช่างกุญแจ เขตบางกะปิ ช่างกุญแจ
เขตปทุมวัน ช่างกุญแจ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ช่างกุญแจ เขตพระโขนง ช่างกุญแจ
เขตมีนบุรี ช่างกุญแจ เขตลาดกระบัง ช่างกุญแจ เขตยานนาวา ช่างกุญแจ เขตสัมพันธวงศ์
ช่างกุญแจ เขตพญาไท ช่างกุญแจ เขตธนบุรี ช่างกุญแจ เขตบางกอกใหญ่ ช่างกุญแจ
เขตห้วยขวาง ช่างกุญแจ เขตคลองสาน ช่างกุญแจ เขตตลิ่งชัน ช่างกุญแจ เขตบางกอกน้อย
ช่างกุญแจ เขตบางขุนเทียน ช่างกุญแจ เขตภาษีเจริญ ช่างกุญแจ เขตหนองแขม ช่างกุญแจ
เขตราษฎร์บูรณะ ช่างกุญแจ เขตบางพลัด ช่างกุญแจ เขตดินแดง ช่างกุญแจ เขตบึงกุ่ม
ช่างกุญแจ เขตสาทร ช่างกุญแจ เขตบางซื่อ ช่างกุญแจ เขตจตุจักร ช่างกุญแจ
เขตบางคอแหลม ช่างกุญแจ เขตประเวศ ช่างกุญแจ เขตคลองเตย ช่างกุญแจ เขตสวนหลวง
ช่างกุญแจ เขตจอมทอง ช่างกุญแจ เขตดอนเมือง ช่างกุญแจ เขตราชเทวี ช่างกุญแจ
เขตลาดพร้าว ช่างกุญแจ เขตวัฒนา ช่างกุญแจ เขตบางแค ช่างกุญแจ เขตหลักสี่
ช่างกุญแจ เขตสายไหม ช่างกุญแจ เขตคันนายาว ช่างกุญแจ เขตสะพานสูง ช่างกุญแจ
เขตวังทองหลาง ช่างกุญแจ เขตคลองสามวา ช่างกุญแจ เขตบางนา ช่างกุญแจ เขตทวีวัฒนา
ช่างกุญแจ เขตทุ่งครุ ช่างกุญแจ เขตบางบอนและอีกหลาย ๆ พื้นที่ช่างกุญแจ ห้วยขวาง
ช่างกุญแจ รามอินทรา ช่างกุญแจ สุขาภิบาล ช่างกุญแจ รัชดาภิเษก ช่างกุญแจ รังสิต
ช่างกุญแจ หนองจอก ช่างกุญแจ อุดมสุข ช่างกุญแจ ปากเกร็ด ช่างกุญแจ เตาปูน
ช่างกุญแจ สะพานควายช่างกุญแจ ดอนเมือง ช่างกุญแจ รังสิต ช่างกุญแจ แจ้งวัฒนะช่างกุญแจ ปทุมธานี ช่างกุญแจ บางปู ช่างกุญแจ นนทบุรี ช่างกุญแจ ลาดพร้าว
ช่างกุญแจ ลำลูกกา ช่างกุญแจ คลองหลวง ช่างกุญแจ ธัญบุรี ช่างกุญแจ คลองเตย
ช่างกุญแจ สุทธิสาร ช่างกุญแจ อ่อนนุช ช่างกุญแจ บางพลี ช่างกุญแจ จตุจักร
ช่างกุญแจ สุขุมวิท ช่างกุญแจ ดินแดง ช่างกุญแจ ช่างกุญแจ ราษฎร์บูรณะ ช่างกุญแจ
ลาดกระบัง ช่างกุญแจ ลาดพร้าว ช่างกุญแจ วังทองหลาง ช่างกุญแจ สวนหลวง ช่างกุญแจ
สะพานสูง ช่างกุญแจ ธนบุรี ช่างกุญแจ พัฒนาการ ช่างกุญแจ สาทร ช่างกุญแจ สายไหม ช่างกุญแจ
วิภาวดี ช่างกุญแจ หลักสี่ พระราม 2 ช่างกุญแจ ดอนเมือง ช่างกุญแจดินแดง ช่างกุญแจ ดุสิต ช่างกุญแจ ตลิ่งชัน ช่างกุญแจ กิ่งแก้ว ช่างกุญแจ ทุ่งครุ
ช่างกุญแจ ธนบุรี ช่างกุญแจ ท่าพระ ช่างกุญแจ บางบัวทอง ช่างกุญแจ บางกะปิ
ช่างกุญแจ พระราม 3 ช่างกุญแจ บางบอน ช่างกุญแจ ดาวตะนอง ช่างกุญแจ บางเขน ช่างกุญแจบางแค ช่างกุญแจ บางซื่อ ช่างกุญแจ บางนา ช่างกุญแจ บางพลัด ช่างกุญแจ บางรัก
ช่างกุญแจ พหลโยธิน ช่างกุญแจ ปทุมวัน ช่างกุญแจ ประเวศ ช่างกุญแจ ลาดกระบัง
ช่างกุญแจ พญาไท ช่างกุญแจ พระโขนง ช่างกุญแจ งามวงศ์วาน ช่างกุญแจ มีนบุรี
ช่างกุญแจ พระราม 9 ช่างกุญแจ พระราม 6 ช่างกุญแจ สุขุมวิท ช่างกุญแจราชเทวีช่างปานทำกุญแจ 085-108-8797 www.parnopenkey.com บริการด้านกุญแจ. เปิดกุญแจรถ เปิดกุญแจบ้าน เปิดกุญแจตู้เซฟศูนย์บริการช่างกุญแจ 24 ชม. ทั่วประเทศ ช่างกุญแจปลดล็อคกุญแจช่างกุญแจปลดล็อคกุญแจรถยนต์ 
ช่างกุญแจสะเดาะกุญแจ 
ช่างกุญแจปลดล็อคกุญแจบ้าน 
ช่างกุญแจปลดล็อคกุญแจห้องนอน ช่างกุญแจปลดล็อคกุญแจห้องน้ำ  ช่างกุญแจบางแค ช่างกุญแจภาษีเจริญ  ช่างกุญแจบางบอน 1  ช่างกุญแจบางบอน 2  ช่างกุญแจบางบอน 3  ช่างกุญแจบางบอน 4  ช่างกุญแจบางบอน 5  ช่างกุญแจบางบอน 6  ช่างกุญแจบางบอน 7  ช่างกุญแจบางบอน 8  ช่างกุญแจพุทธมณฑลสาย 1  ช่างกุญแจพุทธมณฑลสาย 2  ช่างกุญแจพุทธมณฑลสาย 3  ช่างกุญแจพุทธมณฑลสาย 4  ช่างกุญแจพุทธมณฑลสาย 5keythailand.com

รับทำกุญแจรถยนต์ ช่างกุญแจฝังชิพ ช่างกุญแจรีโมท กุญแจหาย ทำกุญแจเพิ่ม
ทำให้ดอกกุญแจที่หายไปไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้
เรามีเครือข่ายช่างกุญแจระดับมืออาชีพคอยให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ในกทม.และปริมณฑล
ลืมกุญแจไว้ในรถ ลืมกุญแจไว้ในบ้าน ลืมรหัสตู้เซฟ กุญแจหาย กุญแจรถหาย
กุญแจบ้านหาย กุญแจเสีย กุญแจพัง กุญแจไขไม่ได้
บริการเปิด – ซ่อม – ทำกุญแจ รถทุกรุ่น ช่ากุญแจ BMW ช่างกุญแจ BENZ ช่างกุญแจAUDIช่าง กุญแจ PORSCHE ช่างกุญแจ VOLVO กุญแจ MINI COOPER กุญแจ VOLKSWAGEN กุญแจ CHEVROLET กุญแจ TOYOTA กุญแจ HONDA กุญแจ NISSAN กุญแจ MAZDA กุญแจ MITSUBISHI กุญแจ Push Start กุญแจ Smartkey กุญแจ Keyless
บริการทำกุญแจรถมอไซด์ทุกรุ่น กุญแจฝังชิพ Superbike กุญแจ Honda กุญแจ Yamaha กุญแจ Kawasaki กุญแจ Suzuki กุญแจ Ducati กุญแจ CBR กุญแจ SRR
บริการเปิด – ซ่อม – ทำกุญแจตู้เซฟทุกรุ่น กุญแจ KINGDOM กุญแจ LEECO กุญแจ TAIYO กุญแจ CHUBB กุญแจ DIMOND กุญแจ SUPER SAFE กุญแจ INTER SAFE หารหัสตู้เซฟ
บริการเปิด – เปลี่ยน – ซ่อม – ติดตั้งกุญแจบ้านกุญแจคอนโด กุญแจหอพัก กุญแจประตูกระจก กุญแจ VVP กุญแจ Yale กุญแจ SOLO กุญแจ SOLEX กุญแจ Lucky กุญแจลิ้นชักกุญแจโต๊ะ กุญแจตู้เอกสาร กุญแจสำนักงาน รับเหมาทำกุญแจสำนักงาน กุญแจโรงแรม
ยินดีให้บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชม.ทุกพื้นที่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล
ช่างกุญแจ เขตพระนคร ช่างกุญแจ เขตดุสิต ช่างกุญแจ เขตหนองจอก ช่างกุญแจ เขตบางรัก
ช่างกุญแจ เขตบางเขน ช่างกุญแจ เขตบางกะปิ ช่างกุญแจ เขตปทุมวัน ช่างกุญแจ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ช่างกุญแจ เขตพระโขนง ช่างกุญแจ เขตมีนบุรี ช่างกุญแจ
เขตลาดกระบัง ช่างกุญแจ เขตยานนาวา ช่างกุญแจ เขตสัมพันธวงศ์ ช่างกุญแจ เขตพญาไท
ช่างกุญแจ เขตธนบุรี ช่างกุญแจ เขตบางกอกใหญ่ ช่างกุญแจ เขตห้วยขวาง ช่างกุญแจ
เขตคลองสาน ช่างกุญแจ เขตตลิ่งชัน ช่างกุญแจ เขตบางกอกน้อย ช่างกุญแจ
เขตบางขุนเทียน ช่างกุญแจ เขตภาษีเจริญ ช่างกุญแจ เขตหนองแขม ช่างกุญแจ
เขตราษฎร์บูรณะ ช่างกุญแจ เขตบางพลัด ช่างกุญแจ เขตดินแดง ช่างกุญแจ เขตบึงกุ่ม
ช่างกุญแจ เขตสาทร ช่างกุญแจ เขตบางซื่อ ช่างกุญแจ เขตจตุจักร ช่างกุญแจ
เขตบางคอแหลม ช่างกุญแจ เขตประเวศ ช่างกุญแจ เขตคลองเตย ช่างกุญแจ เขตสวนหลวง
ช่างกุญแจ เขตจอมทอง ช่างกุญแจ เขตดอนเมือง ช่างกุญแจ เขตราชเทวี ช่างกุญแจ
เขตลาดพร้าว ช่างกุญแจ เขตวัฒนา ช่างกุญแจ เขตบางแค ช่างกุญแจ เขตหลักสี่
ช่างกุญแจ เขตสายไหม ช่างกุญแจ เขตคันนายาว ช่างกุญแจ เขตสะพานสูง ช่างกุญแจ
เขตวังทองหลาง ช่างกุญแจ เขตคลองสามวา ช่างกุญแจ เขตบางนา ช่างกุญแจ เขตทวีวัฒนา
ช่างกุญแจ เขตทุ่งครุ ช่างกุญแจ เขตบางบอนและอีกหลาย ๆ พื้นที่ช่างกุญแจ ห้วยขวาง
ช่างกุญแจ รามอินทรา ช่างกุญแจ สุขาภิบาล ช่างกุญแจ รัชดาภิเษก ช่างกุญแจ รังสิต
ช่างกุญแจ หนองจอก ช่างกุญแจ อุดมสุข ช่างกุญแจ ปากเกร็ด ช่างกุญแจ เตาปูน
ช่างกุญแจ สะพานควาย
ช่างกุญแจ ดอนเมือง ช่างกุญแจ รังสิต ช่างกุญแจ แจ้งวัฒนะ ช่างกุญแจ ปทุมธานี
ช่างกุญแจ บางปู ช่างกุญแจ นนทบุรี ช่างกุญแจ ลาดพร้าว ช่างกุญแจ ลำลูกกา
ช่างกุญแจ คลองหลวง ช่างกุญแจ ธัญบุรี ช่างกุญแจ คลองเตย ช่างกุญแจ สุทธิสาร
ช่างกุญแจ อ่อนนุช ช่างกุญแจ บางพลี ช่างกุญแจ จตุจักร ช่างกุญแจ สุขุมวิท
ช่างกุญแจ ดินแดง ช่างกุญแจ ช่างกุญแจ ราษฎร์บูรณะ ช่างกุญแจ ลาดกระบัง ช่างกุญแจ
ลาดพร้าว ช่างกุญแจ วังทองหลาง ช่างกุญแจ สวนหลวง ช่างกุญแจ สะพานสูง ช่างกุญแจ
ธนบุรี ช่างกุญแจ พัฒนาการ ช่างกุญแจ สาทร ช่างกุญแจ สายไหม ช่างกุญแจ วิภาวดี
ช่างกุญแจ หลักสี่ พระราม 2 ช่างกุญแจ ดอนเมือง ช่างกุญแจ ดินแดง ช่างกุญแจ ดุสิต
ช่างกุญแจ ตลิ่งชัน ช่างกุญแจ กิ่งแก้ว ช่างกุญแจ ทุ่งครุ ช่างกุญแจ ธนบุรี
ช่างกุญแจ ท่าพระ ช่างกุญแจ บางบัวทอง ช่างกุญแจ บางกะปิ ช่างกุญแจ พระราม 3
ช่างกุญแจ บางบอน ช่างกุญแจ ดาวตะนอง ช่างกุญแจ บางเขน ช่างกุญแจ บางแค ช่างกุญแจ
บางซื่อ ช่างกุญแจ บางนา ช่างกุญแจ บางพลัด ช่างกุญแจ บางรัก ช่างกุญแจ พหลโยธิน
ช่างกุญแจ ปทุมวัน ช่างกุญแจ ประเวศ ช่างกุญแจ ลาดกระบัง ช่างกุญแจ พญาไท
ช่างกุญแจ พระโขนง ช่างกุญแจ งามวงศ์วาน ช่างกุญแจ มีนบุรี ช่างกุญแจ พระราม 9
ช่างกุญแจ พระราม 6 ช่างกุญแจ สุขุมวิท ช่างกุญแจ ราชเทวี  ช่างกุญแจพุทธมณฑลสาย 6  ช่างกุญแจพุทธมณฑลสาย 7  ช่างกุญแจกุญแจถนนเพชรเกษม  ช่างกุญแจเพชรเกษม ช่างกุญแจกาญจนาภิเษก  ช่างกุญแจกัลปพฤกษ์  ช่างกุญแจบางไผ่ ช่างกุญแจกำนันแม้นช่างกุญแจเทิดไท ช่างกุญแจบางแวก ช่างกุญแจหมู่บ้านเศรษฐกิจ ช่างกุญแจวัดม่วง
ช่างกุญแจวัดราษฏร์บำรุง ช่างกุญแจวัดศาลาแดง ช่างกุญแจวัดบางแค
ช่างกุญแจวัดนิมมานรดี ช่างกุญแจศาลเจ้าแม่ทับทิมหลักสอง ช่างกุ
ช่างกุญแจศาลเจ้าพ่อเสือบางแค ช่างกุญแจเดอะมอลล์บางแค ช่างกุญแจซีคอนบางแค
ช่างกุญแจฟิวเจอร์บางแค ช่างกุญแจโลตัสบางแค ช่างกุญแจไอทีแกรนด์บางแค
ช่างกุญแจราชพฤกษ์ ช่างกุญแจพระราม2 ช่างกุญแจจรัญสนิทวงศ์ ช่างกุญแจบรมราชนนี
ช่างกุญแจเอกชัย ช่างกุญแจสุขสวัสดิ์ ช่างกุญแจประชาอุทิศ กุญแจเซฟ กุญแจหัก กุญแจหายลืมกุญแจ keythailand.com

รับทำกุญแจรถยนต์ ช่างกุญแจฝังชิพ ช่างกุญแจรีโมท กุญแจหาย ทำกุญแจเพิ่ม
ทำให้ดอกกุญแจที่หายไปไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้
เรามีเครือข่ายช่างกุญแจระดับมืออาชีพคอยให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ในกทม.และปริมณฑล
ลืมกุญแจไว้ในรถ ลืมกุญแจไว้ในบ้าน ลืมรหัสตู้เซฟ กุญแจหาย กุญแจรถหาย
กุญแจบ้านหาย กุญแจเสีย กุญแจพัง กุญแจไขไม่ได้
บริการเปิด – ซ่อม – ทำกุญแจ รถทุกรุ่น ช่ากุญแจ BMW ช่างกุญแจ BENZ ช่างกุญแจAUDIช่าง กุญแจ PORSCHE ช่างกุญแจ VOLVO กุญแจ MINI COOPER กุญแจ VOLKSWAGEN กุญแจ CHEVROLET กุญแจ TOYOTA กุญแจ HONDA กุญแจ NISSAN กุญแจ MAZDA กุญแจ MITSUBISHI กุญแจ Push Start กุญแจ Smartkey กุญแจ Keyless
บริการทำกุญแจรถมอไซด์ทุกรุ่น กุญแจฝังชิพ Superbike กุญแจ Honda กุญแจ Yamaha กุญแจ Kawasaki กุญแจ Suzuki กุญแจ Ducati กุญแจ CBR กุญแจ SRR
บริการเปิด – ซ่อม – ทำกุญแจตู้เซฟทุกรุ่น กุญแจ KINGDOM กุญแจ LEECO กุญแจ TAIYO กุญแจ CHUBB กุญแจ DIMOND กุญแจ SUPER SAFE กุญแจ INTER SAFE หารหัสตู้เซฟ
บริการเปิด – เปลี่ยน – ซ่อม – ติดตั้งกุญแจบ้านกุญแจคอนโด กุญแจหอพัก กุญแจประตูกระจก กุญแจ VVP กุญแจ Yale กุญแจ SOLO กุญแจ SOLEX กุญแจ Lucky กุญแจลิ้นชักกุญแจโต๊ะ กุญแจตู้เอกสาร กุญแจสำนักงาน รับเหมาทำกุญแจสำนักงาน กุญแจโรงแรม
ยินดีให้บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชม.ทุกพื้นที่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล
ช่างกุญแจ เขตพระนคร ช่างกุญแจ เขตดุสิต ช่างกุญแจ เขตหนองจอก ช่างกุญแจ เขตบางรัก
ช่างกุญแจ เขตบางเขน ช่างกุญแจ เขตบางกะปิ ช่างกุญแจ เขตปทุมวัน ช่างกุญแจ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ช่างกุญแจ เขตพระโขนง ช่างกุญแจ เขตมีนบุรี ช่างกุญแจ
เขตลาดกระบัง ช่างกุญแจ เขตยานนาวา ช่างกุญแจ เขตสัมพันธวงศ์ ช่างกุญแจ เขตพญาไท
ช่างกุญแจ เขตธนบุรี ช่างกุญแจ เขตบางกอกใหญ่ ช่างกุญแจ เขตห้วยขวาง ช่างกุญแจ
เขตคลองสาน ช่างกุญแจ เขตตลิ่งชัน ช่างกุญแจ เขตบางกอกน้อย ช่างกุญแจ
เขตบางขุนเทียน ช่างกุญแจ เขตภาษีเจริญ ช่างกุญแจ เขตหนองแขม ช่างกุญแจ
เขตราษฎร์บูรณะ ช่างกุญแจ เขตบางพลัด ช่างกุญแจ เขตดินแดง ช่างกุญแจ เขตบึงกุ่ม ช่างกุญแจ
เขตสาทร ช่างกุญแจ เขตบางซื่อ ช่างกุญแจ เขตจตุจักร ช่างกุญแจ เขตบางคอแหลม
ช่างกุญแจ เขตประเวศ ช่างกุญแจ เขตคลองเตย ช่างกุญแจ เขตสวนหลวง ช่างกุญแจ
เขตจอมทอง ช่างกุญแจ เขตดอนเมือง ช่างกุญแจ เขตราชเทวี ช่างกุญแจ เขตลาดพร้าว
ช่างกุญแจ เขตวัฒนา ช่างกุญแจ เขตบางแค ช่างกุญแจ เขตหลักสี่ ช่างกุญแจ เขตสายไหม
ช่างกุญแจ เขตคันนายาว ช่างกุญแจ เขตสะพานสูง ช่างกุญแจ เขตวังทองหลาง ช่างกุญแจ
เขตคลองสามวา ช่างกุญแจ เขตบางนา ช่างกุญแจ เขตทวีวัฒนา ช่างกุญแจ เขตทุ่งครุ
ช่างกุญแจ เขตบางบอนและอีกหลาย ๆ พื้นที่ช่างกุญแจ ห้วยขวาง ช่างกุญแจ รามอินทรา
ช่างกุญแจ สุขาภิบาล ช่างกุญแจ รัชดาภิเษก ช่างกุญแจ รังสิต ช่างกุญแจ หนองจอก
ช่างกุญแจ อุดมสุข ช่างกุญแจ ปากเกร็ด ช่างกุญแจ เตาปูน ช่างกุญแจ สะพานควาย
ช่างกุญแจ ดอนเมือง ช่างกุญแจ รังสิต ช่างกุญแจ แจ้งวัฒนะ ช่างกุญแจ ปทุมธานี
ช่างกุญแจ บางปู ช่างกุญแจ นนทบุรี ช่างกุญแจ ลาดพร้าว ช่างกุญแจ ลำลูกกา
ช่างกุญแจ คลองหลวง ช่างกุญแจ ธัญบุรี ช่างกุญแจ คลองเตย ช่างกุญแจ สุทธิสาร
ช่างกุญแจ อ่อนนุช ช่างกุญแจ บางพลี ช่างกุญแจ จตุจักร ช่างกุญแจ สุขุมวิท
ช่างกุญแจ ดินแดง ช่างกุญแจ ช่างกุญแจ ราษฎร์บูรณะ ช่างกุญแจ ลาดกระบัง ช่างกุญแจ
ลาดพร้าว ช่างกุญแจ วังทองหลาง ช่างกุญแจ สวนหลวง ช่างกุญแจ สะพานสูง ช่างกุญแจ
ธนบุรี ช่างกุญแจ พัฒนาการ ช่างกุญแจ สาทร ช่างกุญแจ สายไหม ช่างกุญแจ วิภาวดี
ช่างกุญแจ หลักสี่ พระราม 2 ช่างกุญแจ ดอนเมือง ช่างกุญแจ ดินแดง ช่างกุญแจ ดุสิต
ช่างกุญแจ ตลิ่งชัน ช่างกุญแจ กิ่งแก้ว ช่างกุญแจ ทุ่งครุ ช่างกุญแจ ธนบุรี
ช่างกุญแจ ท่าพระ ช่างกุญแจ บางบัวทอง ช่างกุญแจ บางกะปิ ช่างกุญแจ พระราม 3
ช่างกุญแจ บางบอน ช่างกุญแจ ดาวตะนอง ช่างกุญแจ บางเขน ช่างกุญแจ บางแค ช่างกุญแจ
บางซื่อ ช่างกุญแจ บางนา ช่างกุญแจ บางพลัด ช่างกุญแจ บางรัก ช่างกุญแจ พหลโยธิน
ช่างกุญแจ ปทุมวัน ช่างกุญแจ ประเวศ ช่างกุญแจ ลาดกระบัง ช่างกุญแจ พญาไท
ช่างกุญแจ พระโขนง ช่างกุญแจ งามวงศ์วาน ช่างกุญแจ มีนบุรี ช่างกุญแจ พระราม 9
ช่างกุญแจ พระราม 6 ช่างกุญแจ สุขุมวิท ช่างกุญแจ ราชเทวี

7

ยา สมุนไพร กระชับช่องคลอด ยาอาการตกขาว ยากระชับมดลูก ศตวารี หรือ รากสามสิบ ในประเทศอินเดียเป็นพืชซึ่งชอบปลูกเอาไว้ภายในรอบๆที่ชุ่มชื้นของเขตร้อนไปทั้งอินเดีย,ทวีปเอเชีย, แอฟริกาและด้านใต้ของจีน ที่อินเดียวารสารวิทยาศาสตร์การแพทย์ (IJMS), รากสามสิบ เป็นยา ที่ชี้แนะในตำราเรียนอายุรเวท (ยาแผนโบราณประเทศอินเดีย) เป็น สมุนไพรทานใช้เพื่อช่วยเหลือ คุ้มครองปกป้อง และ เป็นยาที่มีคุณประโยชน์ นานัปการสำหรับในการดูแล สุขภาพหลายอย่าง แผลในกระเพาะอาหารและก็อาการเจ็บป่วย ลักษณะของการปวดท้องที่มีเหตุที่เกิดจาก แผลหรือกรดในกระเพาะ

การใช้สมุนไพรรากสามสิบอดีตกาล รากแล้วก็ใบ มีการใช้แพร่หลายใน ยาสมุนไพรแผนประเทศอินเดีย เพื่อรักษาหลายอาการIJMS กล่าวว่าหมอยา อายุรเวทหลายๆคนพบว่า ยา สมุนไพร กระชับช่องคลอด ยาอาการตกขาว ยากระชับมดลูกศตวารี หรือ รากสามสิบ เป็นประโยชน์ใน การดูแลรักษาความเปลี่ยนไปจากปกติของ ระบบประสาท การอักเสบ(โรคตับ) โรคติดเชื้อบางสิ่งบางอย่าง วารสารการแพทย์ระบุรากผงแห้งของ รากสามสิบ ช่วยเพิ่มการหลั่งนมในสตรีที่ให้นมลูก
สมุนไพรรามสามสิบ ผลดี รวมทั้งสรรพคุณมีรายงานเยอะๆที่กล่าวไว้ว่า รากสามสิบ เป็นยาขับฉี่รวมทั้งสามารถกำจัดของเหลวส่วนเกิน ในร่างกาย แก้ลักษณะของการปวดหัว อาการไข้ โรคเบาหวาน โรคไขข้อ ความไม่พอดีของฮอร์โมนเพศหญิงสมุนไพร ยารากสามสิบ ได้ถูกแนะนำว่าเป็น • ยาสมุนไพร มีคุณประโยชน์ ลดความเครียด • โดยการเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานซึ่งจะช่วย ร่างกายและจิตใจ ให้ทำงานมีคุณภาพมากขึ้น • สำหรับเพื่อการจัดการกับเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแล้วก็ความเครียด

ขั้นตอนการทาน รากสามสิบในตอนนี้ยา สมุนไพร กระชับช่องคลอด ยา อาการ ตกขาว ยา กระชับ มดลูก ศตวารี หรือ รากสามสิบ สามารถนำมาใช้เป็นผงในแบบอย่างยาเม็ด แคปซูล หรือ เป็นสารสกัด ในตำรายา อายุรเวทสนับสนุนการใช้ในแบบผงสมุนไพร แคปซูล เว้นเสียแต่แบบแคปซูล แบบผงสามารถจะเอามาผสมกันในแก้ว กับนมอุ่นๆกับน้ำผึ้งหรือน้ำตาล หากอยาก รากสามสิบ แคปซูลคือการใช้งานง่ายที่สุดในปัจจุบัน เพราะสามารถนำพาไปทานได้ขณะเดินทาง หรืออยู่สถานที่ทำงาน ยิ่งไปกว่านี้ยังมีแบบ สารสกัดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับในการทาน สบายแล้วก็ง่ายสำหรับเพื่อการดูดซับและมีอายุการรักษาที่ยาวนานโดยยังคงสรรพคุณของสมุนไพร

** ภูมิหลัง รากสามสิบ หรือ ศตวารีหมายคือ "ผู้ครอบครองผัวหลายร้อยคนหรือจะเรียกแบบชาวไทยเป็น สาวร้อยสามี" เป็นยาชูกำลังทั่วไป และ ยาชูกำลังในระบบสืบพันธุ์ รากสามสิบ ในแบบเรียนสมุนไพรเรียกว่า "ราชินีแห่งสมุนไพร" เพราะเหตุว่ามันใช้การเสริมรักรวมทั้งครอบครัว รากสามสิบ หรือ ศตวารีเป็นยาชูกำลังในอายุรเวท สำหรับหญิงเหมือนกับสำหรับเพศชาย สมุนไพรนี้มีประสิทธิภาพสูงไขปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์สตรี นักพฤกษศาสตร์กับหนังสือยาอายุรเวท แบบเรียนหลักสองฉบับ ใช้รักษา
1. ความแตกต่างจากปกติของสุขภาพสตรี
2. ช่วยคุ้มครองป้องกันไม่ให้มีริ้วรอย
3. อายุยืน
4. เพิ่มภูมิคุ้มกัน
5. การปรับปรุงแก้ไขสมรรถภาพทางด้านร่างกายความแข็งแรง
6. ยังใช้ในความเปลี่ยนไปจากปกติทางประสาท
7. อาการของกินไม่ย่อย
8. เนื้องอกอักเสบ
9. โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท รายงานบอกว่าฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากรากสามสิบ ได้แก่ ฤทธิ์ต้านโรคมะเร็งสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ฤทธิ์ต้านอาการปวดรอบเดือนโรคปอดบวม ตำราเรียนอายุรเวทโบราณกล่าวถึงว่ามีคุณลักษณะสำหรับในการบำบัดหลายประการสำหรับรากและก็โดยเฉพาะ ในกรณีลดอาการแท้งลูก ยาโป๊

ข้อมูลโภชนาการ รากสามสิบเป็นพืชผัก ที่มีแคลอรี่ต่ำมีแคลอรีเพียงแค่ 20แคลอรี่ต่อ 100 กรัม แทบจะไม่มีไขมันและก็ปราศจากคอเลสเตอรอล รากสามสิบมีอินซูลินคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีสาระต่อร่างกายที่สำคัญ
1. อุดมไปด้วย โฟเลต ซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับเด็กแบเบาะที่กำลังเติบโต
2. ประกอบด้วยวิตามิน B-complex ที่สำคัญ
3. สิ่งพวกนี้ต้องสำหรับขั้นตอนเผาผลาญและก็เอนไซม์หลายประเภทภายในร่างกาย
4. มีวิตามินเอที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ และก็วิตามินซีในระดับปานกลาง
5. วิตามินเคมีอยู่ในจำนวนที่ดี
6. การบำรุง สุขภาพของสมองแล้วก็กระดูกและก็ทำให้เลือดแข็งเป็นปกติ7. มีแร่ต่างๆอย่างเช่นแคลเซียมแมงกานีสฟอสฟอรัสซีลีเนียมและก็สังกะสีในจำนวนที่พอดีในระหว่างที่ทองแดงรวมทั้งเหล็กมีจำนวนที่ดี8. มีโพแทสเซียมโดยประมาณ 4% รวมทั้งแทบจะไม่มีโซเดียมซึ่งเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคความดันเลือดสูงยา สมุนไพร กระชับช่องคลอด ยาอาการตกขาว ยากระชับมดลูก ศตวารี หรือ รากสามสิบ ประโยชน์ด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ สรรพคุณต่อสถาพทางร่างกาย

โรคมะเร็งผลดีต่อสุขภาพของรากสามสิบส่วนมากมาจาก รากมีคุณสมบัติต้านทานการอักเสบ การค้นคว้าวิจัยทำให้เห็นว่าคุณลักษณะของพฤกษเคมีหรือสารต้านทานอนุมูลอิสร(สารAging) ในรากสามสิบช่วยคุ้มครองป้องกันความทรุดโทรมของเซลล์ที่เกิดขึ้นจากโรคมะเร็ง
รากสามสิบมีคาร์โบไฮเดรตที่ไม่มีใครเหมือนเรียกว่าอินนูลินซึ่งจะไม่ย่อยในส่วนลำไส้อ่อน แต่ผ่านไปยังลำไส้ใหญ่ที่มีแบคทีเรีย แบคทีเรียเหล่านี้ใช้อินนูลินเป็นของกินสำหรับการเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนซึ่งช่วย ลดการเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็โรคภูมิแพ้และเพิ่มการดูดซึมสารอาหาร

โรคอัลไซเมอร์ ความจำ โรคสมองเสื่อมการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีวิตามินอีในจำนวนสูงเหมือนกันกับในรากสามสิบช่วยคุ้มครองปกป้องความเคลื่อนไหวของสมองที่ส่งผลให้เกิดโรคอัลไซเมอร์

โรคหัวใจคุณลักษณะต้านทานการอักเสบแล้วก็วิตามิน B-complex ต่างๆมีหน้าที่สำคัญสำหรับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและก็ทำให้ระดับ โฮโมซีสเตอีนของกรดอะมิโนต่ำ ซึ่งจะช่วยลดการเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ลดความดันเลือด และก็ลดการเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจวายแล้วก็โรคหลอดเลือดสมอง นอกเหนือจากนั้นยังช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดแล้วก็คอเลสเตอรอล

ระบบย่อยและทางเดินอาหารรากสามสิบเป็นผักที่มีเส้นใยสูงช่วยสำหรับการย่อยอาหารและช่วยเพิ่มระบบภูมิต้านทานของร่างกาย อินซูลิน คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ซ้ำกันและก็เส้นใยอาหาร ที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ ช่วยลดท้องผูกอาการของกินไม่ย่อยช่วยในการย่อยอาหารโดยการเพิ่มระดับโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีอะไมเลส แล้วก็ ไลเปส ซึ่งย่อยคาร์โบไฮเดรตและไขมันตามลำดับ

คุมระดับน้ำตาลในเลือด คุณลักษณะต้านทานการอักเสบและก็ต้านทานอนุมูลอิสระยังมีผลต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยเส้นใยอาหารที่เข้ามาช่วยลดความเสี่ยงต่อเบาหวานจำพวก 2มันถูกประยุกต์ใช้ภายในสำหรับเพื่อการรักษาภาวะมีบุตรยากและสิ่งที่จำเป็นทางเพศต่ำน้อยลงปัญหาเรื่องวัยหมดระดู, ความผิดปกติแผลในกระเพาะแล้วก็การติดเชื้อในหลอดลม ภายนอกสร้างข้อต่อให้แข็งแรง
รากถูกนำมาใช้ใหม่สำหรับการรักษาโรคโรคอุจจาระตก, โรคไขข้อ, โรคเบาหวานและก็โรคที่เกิดขึ้นและมีปัญหาเกี่ยวกับสมอง ยิ่งกว่านั้นยังคงใช้ใน การจัดการความเปลี่ยนไปจากปกติของความประพฤติแล้วก็ความเปลี่ยนไปจากปกติของสมองต่ำที่สุดเหง้าคือ กระชับช่องคลอดแห้ง ในระบบสืบพันธ์รากสามสิบกับช่องคลอด ทำความสะอาดเยื่อที่แห้งเพื่อของความหล่อหลืนมีความสมดุลอย่างสมบูรณ์ โดยรวมรากสามสิบชำระล้างบำรุงแล้วก็สร้างเสริมระบบแพร่พันธุ์เพศหญิงแล้วก็ด้วยเหตุนี้จึงคือเรื่องธรรดาที่ใช้สำหรับ หญิงที่ หมดรอบเดือน วัยหมดประจำเดือนรวมทั้งโรคกระดูกเชิงกรานอักเสบ ยาชูกำลังบรรเทาที่ทำหน้าที่หลักสำหรับในการไหลเวียนระบบย่อยอาหารทางเดินหายใจและก็ผู้หญิงอวัยวะสืบพันธุ์ รากยาโป๊ ขับเยี่ยว มีฤทธิ์เย็น
• รากสามสิบรากเป็นยาโป๊ยาชูกำลังทั่วๆไป, ขับเยี่ยว, ต้านทานการอักเสบ, น้ำยาฆ่าเชื้อโรคแอนตี้ออกซิแดนท์รวมทั้งคุณลักษณะการต้านไข้
• ภาวะมีบุตรยาก, ริดสีดวงทวาร, โรควัยหมดประจำเดือน, รวมทั้งการติดเชื้อบางสิ่งบางอย่าง โรคยกตัวอย่างเช่นโรคเริมแล้วก็ซิฟิลิส รากสามสิบถือได้ว่าเป็นยาบำรุงสุขภาพหญิงที่มีความสามารถมากที่สุดในเพศหญิงอายุน้อยผลต่อหญิงสาว: ในหญิงสาวมันอาจเพิ่มน้ำหนักของรังไข่และหลักฐานจากการเรียนทางรังไข่ของรังไข่ของหญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ข้อควรระวังไม่ใช่กับผู้สภาวะเนื้องอก มะเร็งเต้านม ปัญหาการมีรอบเดือนทำให้มีการเกิดมีคุณประโยชน์ในความผิดแปลกของรอบเดือนเป็นต้นว่ารอบเดือนบ่อยมีเลือดออกในระยะตั้งครรภ์และในเหตุการณ์ข้างหลังวัยหมดระดู รากสามสิบมี สารซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการกำเนิด ในกล้ามมดลูก,ปัญหาเรื่องภาวการณ์มีบุตรยากของหญิงช่วยเพิ่ม การก้าวหน้าของรังไข่ไข่รวมทั้งการตกไข่เตรียมมดลูกสำหรับมีครรภ์และก็ป้องกันการแท้งลูก ปัญหาเรื่องวัยหมดระดู ทุเลาอาการ วัยหมดระดู คือการจัดการการเปลี่ยนฮอร์โมนการบำบัดรักษาซึ่งเป็นอาการไม่พึงประสงค์ ด้วยเหตุดังกล่าวการเปลี่ยนในวัยหมดประจำเดือนสตรีจะเปลี่ยนเป็นธรรมชาติลดยาในความอุตสาหะที่จะมีทางเลือกที่ปลอดภัยในการสังเคราะห์ฮอร์โมนจากl รากสามสิบเป็นมูลเหตุของ ไฟโตอีสโตเจน ที่รู้จักกันดีสามารถลดอาการไม่ประสงค์ได้การตั้งท้องรากสามสิบ ชี้แนะในเรื่องที่มีความเสี่ยงกับการแท้งลูก สารสกัดจากรากรากสามสิบมีฤทธิ์สำหรับการรักษาบางปัญหาระหว่างการมีท้อง • รากสามสิบที่ประกอบด้วยแคปซูลในช่วงท้องจะช่วยเพิ่มน้ำหนักตัวของลูกในท้อง และก็• ลูกในท้องออกมาและก็ลดอุบัติการณ์ของการเสียชีวิตของทารกปริกำเนิด อุบัติการณ์ของการท้อง• ความดันเลือดสูง (PIH) น้อยลงด้วย กิจกรรมสู้กับ ADH ช่วยสำหรับในการรักษาความดันโลหิตลดอาการบวมน้ำของการตั้งท้องโดยการทำให้เกิด dieresisการตรวจทานโดยนักวิจัยจำนวนไม่ใช่น้อยและก็พบว่ารากแล้วก็สารสกัดจากรากสามารถเพิ่มน้ำนมสำหรับการให้นมลูกในแม่ที่ให้นมลูก ร่วมกับการบริหารร่างกาย มีความนัยสำคัญในการให้นมได้รับสารต้านอนุมูลอิสระมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดสำหรับการคุ้มครองความย่ำแย่ของเซลล์ - ทั่วไปฟุตบาทมะเร็ง, ริ้วรอยแล้วก็ความมากมายหลากหลายของโรค รากสามสิบ มีคุณลักษณะต้านอนุมูลรวมทั้งจะเพิ่มการปกป้องสารต้านอนุมูลอิสระโน่นเป็นเอนไซม์ซุปเปอร์ออกไซด์ ดิสไม่วเทสเอมไซม์ คะตาเลสและก็ascorbic acid เพิ่มขึ้นอย่างเป็นจริงเป็นจังเวลาที่การน้อยลงของไขมัน peroxidation อย่างเป็นจริงเป็นจัง ในผู้ชายรากสามสิบ หรือ ศตวารียังได้รับการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของระบบแพร่พันธุ์เพศชาย พวกเขาพบว่าหนูที่เลี้ยงด้วยรากสามสิบรากสามสิบบด มีน้ำหนักอัณฑะสูงมากมายเมื่อเทียบกับที่ไม่ได้รับการปฏิบัติแทนควบคุม อย่างไรก็ดีนี่เป็นรายงานเบื้องต้นเพื่อขยายขอบเขตของพวกเราความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลพวงของ รากสามสิบ หรือ ศตวารีต่อระบบสืบพันธุ์เพศชายด้วยการเรียนรู้ได้ทำงานเล่าเรียนผลของรากสามสิบประเภท ต่อสภาวะเศร้าหมอง

สรุปผลการศึกษารากสามสิบ หรือ ศตวารีเป็นพืชสมุนไพรที่มีความจำเป็นมากซึ่งใช้ในหลายๆโรคสุดที่รักษาไม่หาย ใน อายุรเวทและในยาแผนโบราณ ใช้เป็นยาชูกำลังการผสมพันธุ์ นอกจากนั้นยังใช้เป็นยาต้านทานอาการเหงาหงอยสิ่งแปลกปลอมอื่นๆพืชแสดงให้เห็นว่ามีส่วนประกอบทางต้นไม้เคมีอยู่หลากหลายประเภท คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาและยาต่างๆ
ประโยชน์ที่ได้รับ:
รากสามสิบ หรือ ศตวารีช่วยสำหรับการปล่อยน้ำหนักน้ำเพิ่มในตอนช่วงเวลา
• ช่องคลอดช่วยบำรุงรักษาร่างกายแล้วก็ทำความสะอาดเยื่อที่แห้งเพื่อของความอ่อนนุ่ม ความชุ่มชื้น ความสมดุลอย่างสมบูรณ์
• จะเพิ่มปริมาณของนมแม่สำหรับแม่
• รากสามสิบ หรือ ศตวารีสามารถใช้โดยเพศชายเพื่อลดปัญหาทางเพศยกตัวอย่างเช่นการลดการอักเสบของอวัยวะเพศรวมทั้งความอ่อนแอได้ นอกนั้นยังสามารถช่วยเพิ่มความรู้สึกที่รู้สึกได้ระหว่างคู่สมรสอีกด้วย
• ยานี้ประกอบด้วยคุณลักษณะสำหรับในการรักษาอาการเสียดท้องและก็อาการลำไส้ใหญ่บวม
• สามารถลดไข้การอักเสบรวมทั้งแม้แต่แผลในกระเพาะ
• รากสามสิบ หรือ ศตวารีสามารถต่อสู้กับอหิวาตกโรค, ไข้ไข้รากสาดน้อย, โรคบิด ที่นำมาซึ่งการก่อให้เกิดอาการท้องเสียและก็อาเจียนได้
• ยานี้จะช่วยสำหรับเพื่อการลดความเคร่งเครียด สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายรวมทั้งช่วยป้องกันร่างกายจากความสูญเสียได้แก่ความตึงเครียด
• ขอแนะนำให้ทานศตวารีวันละสองครั้งรวมทั้งให้แน่ใจว่าคุณทานยาหลังรับประทานอาหาร คุณจะได้ผลดีภายในร่างกายและจิตใจของคุณเมื่อคุณรวมยาที่น่าตื่นเต้นนี้กับไลฟ์สไตล์ของคุณ นี่เป็นเลิศในส่วนผสมในของกิน อายุรเวทที่ให้ผลต่อสภาพร่างกายแล้วก็จะทำให้คุณกระปรี้กระเปร่ากับตัวเอง ลองใช้งานด้วยตัวคุณเองรวมทั้งมองผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม!
ร้านเราผลิตและขายแต่สมุนไพรที่สะอาด ปลอดภัย ปลอดรา มาตรฐานโรงงาน
>> คลิก เพื่อดูสินค้าราคาประหยัด <<
 

เครดิตบทความจาก : http://www.thaiherbweb.com/index.php?mo=3&art=561891

Tags : ยา รักษา ตกขาว,ยา กระชับ มดลูก,ศตวารี

8
กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://attorney285.com/product.detail_571705_th_7094816

กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
ผู้แต่ง : กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : กันยายน 2560
จำนวนหน้า: 224 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม. 
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786162696251
 
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญ ความหมาย ลักษณะของกฎหมาย หลักนิติธรรม พัฒนาการของกฎหมาย 3 ยุค วิวัฒนาการของกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย สำนักความคิดทางกฎหมาย การแบ่งประเภทของกฎหมาย ลำดับชั้นหรือศักดิ์ของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใช้กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย  ตลอดจนสาระสำคัญที่ครอบคลุมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 1-2
 
สารบาญ
 
 
บทที่ 1 ความหมาย ลักษณะ และวิวัฒนาการของกฎหมาย
          1. ความหมายของกฎหมาย
          2. ลักษณะกฎหมาย
          3. หลักนิติธรรม
          4. ส่วนประกอบของกฎหมาย
          5. พัฒนาการกฎหมาย 3 ยุค
          6. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับข้อบังคับที่คล้ายคลึงกัน
          7. วิวัฒนาการของกฎหมายในอดีตกาล
          8. วิวัฒนาการของกฎหมายไทย
บทที่ 2 ที่มาของกฎหมาย
          1. ที่มาของกฎหมาย
          2. ที่มาในลักษณะที่เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร
          3. ที่มาในลักษณะที่มิได้เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร
          4. ที่มาของกฎหมายในแต่ละระบบ
บทที่ 3 สำนักความคิดทางกฎหมาย
          1. สำนักความคิดในทางกฎหมายธรรมชาติ
          2. สำนักความคิดในทางกฎหมายฝ่ายประวัติศาสตร์
          3. สำนักความคิดในทางกฎหมายฝ่ายบ้านเมือง
          4. สำนักความคิดในทางกฎหมายฝ่ายสังคมวิทยา
          5. สำนักความคิดในทางกฎหมายอรรถประโยชน์
บทที่ 4 ระบบกฎหมาย ปะเภทของกฎหมาย และศักดิ์หรือลำดับชั้นแห่งกฎหมาย
          1. ระบบกฎหมาย
          2. ระบบกฎหมายของประเทศไทย
          3. ประเภทของกฎหมาย
          4. ศักดิ์หรือลำดับชั้นของกฎหมาย
บทที่ 5 การใช้กฎหมาย การยกเลิกและการตีความกฎหมาย
          1. กามใช้กฎหมาย
          2. การยกเลิกกฎหมาย 
          3. การตีความกฎหมาย
บทที่ 6 การอุดช่องว่างของกฎหมาย   
          1. ความหมายการอุดช่องว่างของกฎหมาย
          2. สาเหตุที่ทำให้เกิดช่องว่างแห่งกฎหมาย
          3. วิธีอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย
          4. วิธีการเพื่อให้ทราบถึงช่องว่างแห่งกฎหมาย
          5. ประเภทของการอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย
บทที่ 7 สิทธิและการใช้สิทธิ
          1. สิทธิ
          2. แนวคิดเรื่องสิทธิ
          3. องค์ประกอบของสิทธิ
          4. คำอื่นที่คล้ายคลึงกับสิทธิ
          5. ลักษณะของสิทธิ
          6. ประเภทของสิทธิ
          7. การใช้สิทธิ
บทที่ 8 ผู้ทรงสิทธิ
          1. บุคคลธรรมดา
              1.1 สภาพบุคคล
              1.2 วันเกินของบุคคล
              1.3 วัยตายของบุคคล
              1.4 การสิ้นสภาพบุคคล
              1.5 ผลของการเป็นคนสาบสูญ
              1.6 การเพิกถอนคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ
            2. สิ่งซึ่งประกอบสภาพบุคคล
            3. ภูมิลำเนา
            4. สถานะของบุคคล
            5. สัญชาติ
            6. ความสามารถของบุคคล
            7. ผู้เยาว์
            8. คนไร้ความสามารถ
            9. คนวิกลจริต
          10. คนเสมือนไร้ความสามารถ
          11. นิติบุคคล
              11.1 ทฤษฎีของนิติบุคคล
              11.2 ประเภทของของนิติบุคคล
              11.3 สิทธิและหน้าที่ของบุคคล
              11.4 การจัดการตินิบุคคล
              11.5 ผู้แทนนิติบุคคล
              11.6 อำนาจและความรักผิดชอบของผู้แทนนิติ
              11.7 การดำเนินกิจการของนิติบุคคลกรณีมีผู้แทนนิติบุคคลมีหลายคน 
              11.8 ภูมิลำเนาของนิติบุคคล
              11.9 การสิ้นสภาพนิติบุคคล
บทที่ 9 หลักสุจริต
          1. ประวัติและวิวัฒนาการของหลักสุจริต
          2. ความหมายของหลักสุจริต
          3. หลักสุจริตในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          4. ประเภทของหลักสุจริต
บทที่ 10 ดอกเบี้ย
          1. ประวัติดอกเบี้ย
          2. ความหมายของดอกเบี้ย
          3. การคิดดอกเบี้ยของกฎหมายไทย
บทที่ 11 เหตุสุดวิสัย
          1. ความหมาย
          2. เหตุสุดวิสัยกับผลทางกฎหมาย
บทที่ 12 ลายมือ
          1. ความหมาย
          2. ผลของการฝ่าฝืนในกรณีลายมือชื่อที่ไมเป็นไปตามกฎหมาย
          3. ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
          4. การใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ แกงได ตราประทับ หรือเครื่องหมายอื่นทำนองเช่นว่านั้น
บทที่ 13 การตีความเอกสาร
          1. เอกสานตีความได้สองนัย
          2. กรณีมีข้อสงสัยให้ตีความไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายผู้ต้องเสียในมูลหนี้
          3. จำนวนเงินหรือปริมาณไม่ตรงกันให้ถือเอาตามตัวอักษร
          4. จำนวนเงินปริมาณในหลายแห่งไม่ตรงกันให้ถือเอาจำนวนน้อยที่สุด
          5. เอกสารที่ทำไว้หลายภาษา


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://attorney285.com/product_571705_th

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

9
เจริญภักดีขนส่ง ผู้นำด้านงานบริการตัวจริงของ รถรับจ้างราคาถูกกรุงเทพ และต่างจังหวัดทั่วไทย ในราคาที่เป็นมิตร ให้ราคาถูก ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน งานบริการเราจะตามไปถึงที่ ใกล้ไกลก็สะดวกรับจ้างขนส่งสินค้าที่ได้มาตรฐาน ที่ดีและบริการด้วยใจ
โทรเลยขอราคาถูก
099-0279979  คุณหญิง                         LINE ID :yingka9979
098-3570925  คุณไก่                            LINEID : kai3570
081-6258342  คุณลุงเจริญ                    LINE ID : jr8342
097-3359515  คุณกอล์ฟ                       LINE ID : tong5859
LINEID : @youservice
http://www.rodrubjang-youservice.com

10
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค.ก ความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลยละเอียด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4974

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค.ก ความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมเฉลยละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2561
จำนวนหน้า 253 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
เฉลยเรื่อง อนุกรม
แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย
เฉลยแนวข้อสอบอุปมาอุปไมย
การประยุกต์ วิธีการทางสถิติกับข้อมูลจริง แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง
เฉลยแนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง
แนวข้อสอบเงื่อนไขทางสัญลักษณ์
แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางและกราฟ
เฉลยแนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางและกราฟ
แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา
แนวข้อสอบโจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน
เฉลยแนวข้อสอบโจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน
การสรุปผลเชิงตรรกะ
ความรู้เบื้องต้นทางภาษาไทย
การจำแนกคำในภาษาไทย
วิธีใช้สรรพนาม
อุปมาอุปไมย
สระพยัญชนะ วรรณยุกต์ ความรู้รอบตัวทางภาษาไทย การใช้ภาษา
คำราชาศัพท์
คำนาม คำสรรพนาม คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสมาส คำสันธาน การใช้คำและกลุ่มคำ
แนวข้อสอบการใช้คำและกลุ่มคำ
แนวข้อสอบการเรียงประโยค
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
การใช้ภาษา
การเขียนประโยคให้ถูกต้อง
การสะกดคำให้ถูกต้อง
การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้อง
วิชาภาษาอังกฤษ
สรุปโครงสร้าง Tense
หลักการใช้ Relative Pronoun หรือ Adjective Clause
Conjunctions (คำเชื่อม)
แนวข้อสอบ Conversation
แนวข้อสอบ Vocabulary and Expressions
แนวข้อสอบ Structure
แนวข้อสอบ Reading Comprehension
 
ราคา 250 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/106

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order
 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน
 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
 
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285

[img width=272,height=72]https://lh6.googleusercontent.com/4fI7L65Tf_2aYXRBqflm5do2oefX2d0LBURWa8rl92OOwOVxxoaRMLbu14shXr9SKkDB0U5HBgMmnQkUWC3MnHB18BpcyjL7vyxPNWodG31-SogbddFwjq6sODQ_bVkhXZs1kdn2[/img]
[img width=150,height=165]https://lh4.googleusercontent.com/c4Xwg-orY2qiKc4lUp9hi7g2Sf5xlBXaoeJ4vr6iHYrtQG3mVN5KGr4c3-xEytud4SEfuHbIjULOMyw8SrutVB31KdK0IVQa8dZTLYquTNFEsQWz7cHkv03qmOb26P__XeSpWSME[/img]

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

[img width=200,height=88]https://lh5.googleusercontent.com/EeQ6waEZLDroDXnd3nYMosjUrGM0Nh2ZPw5nfteAqmHhZAPjRTH2V62cZMd-AGocQPCk3M162V-h_Migd7O7fS6CV2WFCMZFw055wmGWq-1XKDYH95OHQwqkx8yDaUOTclji5w29[/img]
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
 

11
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (FD)

เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึ้นชื่อมรดกโลก 
สนุกสนานเต็มอิ่มทั้งวัน กับ สวนสนุก FANTASY PARK
ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นน้ำ ที่สะพานมังกร
    เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill   
ลิ้มรสอาหารชาววัง ในบรรยากาศเมืองหลวงเก่า
อาหารทะเลขึ้นชื่อของเมืองดานัง , กุ้งมังกรฮ่องเต้
ชมโปรแกรมเต็มคลิ๊ก!
ชมภาพสถานที่ท่องเที่ยวคลิ๊ก!
ชมโปรแกรมอื่นๆและโปรโมชั่นดีๆคลิ๊ก!

12
ไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1994ไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 252 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่
ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร 
หลักภาษีอากร
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
อากรแสตมป์ 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี
การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
นโยบายการจัดเก็บภาษี
ประมวลรัษฎากร 
เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักภาษีอากร
เจาะข้อสอบ ประมวลรัษฎากร 
เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/146


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

Pages: [1] 2 3 ... 1227