เว็บบอร์ด ไทยเกษตรศาสตร์ : แลกเปลี่ยนความรู้ และปรึกษาปัญหาด้านการเกษตร

แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการเกษตร => ปศุสัตว์ : ทำฟาร์ม เลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก => Topic started by: iAmtoto007 on 16 May- 12:38 pm

Title: หมดปัญหาน้ำดิบไร้คุณภาพ ด้วยถังกรองเหล็ก
Post by: iAmtoto007 on 16 May- 12:38 pm
หมดปัญหาน้ำดิบไร้คุณภาพ ด้วยถังกรองเหล็ก (https://www.twwatersystem.com)
 
คำถาม : มีใครรู้ไหมว่า น้ำประปาที่เรานำมาใช้ หรือดื่มทุกวันนี้มาจากแหล่งน้ำที่ไหนบ้าง และก่อนที่จะกลายเป็นน้ำประปา เคยเป็นน้ำอะไรมาก่อน?
คำตอบ : “น้ำ ประปาเกิดจากน้ำดิบ” ซึ่งมาจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ที่เรานำมาบำบัดให้เป็นน้ำสะอาดได้คุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด ดังนั้น หากเราพูดถึงระบบน้ำดิบของระบบประปาจะประกอบด้วย 3 ระบบหลักๆ คือ (1) ระบบส่งน้ำดิบ (2.) ระบบเก็บสำรองน้ำดิบ และ (3.) ระบบสูบน้ำดิบ
 
1.ระบบส่งน้ำดิบ
ระบบ ส่งน้ำดิบ เป็นระบบที่ส่งน้ำดิบไปยังระบบผลิตน้ำประปา ต้องไม่น้อยกว่าอัตราการสูบน้ำดิบ ซึ่งรูปแบบของระบบส่งน้ำดิบขึ้นอยู่กับระดับความสูงต่ำของเส้นทางส่งน้ำ เช่น อัตราการส่งน้ำ สภาพดิน เป็นต้น โดยรูปแบบการส่งน้ำดิบประกอบด้วย ท่อ ส่งน้ำดิบจากแหล่งน้ำไปยังโรงกรองน้ำ ที่สำคัญเราควรพิจารณาวิธีส่งน้ำไปตามท่อโดยแรงโน้มถ่วงตามธรรมชาติด้วย รวมทั้งต้องวางท่อในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวกต่อการตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษา

2.ระบบเก็บสำรองน้ำดิบ
การ ที่เราจะมีน้ำประปาพอใช้ตลอดทั้งปี ต้องมีแหล่งน้ำดิบที่เพียงพอ โดยเฉพาะจากแหล่งน้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำ ลำคลอง หนองบึง เป็นต้น ที่มีปริมาณน้ำเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล แต่บางครั้งในฤดูแล้งแหล่งน้ำเหล่านี้อาจมีปริมาณน้ำน้อย หรือไม่มีเลย ทำให้เกิดปัญหากับระบบประปา ดังนั้น จึงต้องมีระบบเก็บสำรองน้ำดิบ (http://www.teewatersystem.com)ขึ้นมา
 
3.ระบบสูบน้ำดิบ
ระบบ สูบน้ำดิบจำเป็นหาแหล่งสำหรับการสูบน้ำดิบในปริมาณที่ต้องการได้ ทั้งในกรณีแหล่งน้ำดิบเกิดน้ำท่วมสูงสุด หรือแล้งที่สุด จุดสูบน้ำดิบจะต้องเป็นจุดที่สามารถสูบน้ำดิบที่มีคุณภาพดี ปลอดจากมลภาวะ สะดวกในการดูแลรักษา และสามารถขยายได้ในอนาคต
 
เพราะ ฉะนั้น จะเห็นได้ว่าระบบน้ำดิบ สำคัญมากต่อการทำน้ำประปา ถ้าปริมาณน้ำดิบมีไม่เพียงพอ ก็ไม่สามารถทำน้ำประปาได้ ความสำคัญของน้ำประปานับว่า เป็นสิ่งทุกครัวเรือนต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพื่อให้เรามีน้ำประปาที่ใสสะอาด ปราศจากสารปนเปื้อนต่างๆ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
 
นอก จากนี้ น้ำดิบตามแหล่งต่างๆ ที่ผ่านระบบส่งน้ำดิบ ระบบสูบน้ำดิบ และระบบเก็บสำรองน้ำดิบ ยังไม่เพียงพอแก่การได้รับน้ำที่สะอาดมากพอ เพราะบางทีเราไม่รู้ว่า ภายในน้ำที่ไหลออกมาจากก๊อกน้ำประปานี้มีสารปนเปื้อนอะไรอยู่บ้าง โดยเฉพาะสนิมเหล็ก โคลนตม กรองหินปูน ความกระด้างที่มากับน้ำดิบ ตลอดจนสีและกลิ่นที่ปะปนอยู่ในน้ำ
เพื่อขจัดปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป เราควรมีเครื่องกรองทำหน้าที่กรองสารต่างๆ เพื่อให้ได้น้ำที่ดีต่อสุขภาพ อย่าง “ถังกรองเหล็ก” (http://www.teewatersystem.com) เป็นถังกรองทรงกระบอกแนวตั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อกรองสนิมเหล็ก โคลนตม กรองหินปูน ลดความกระด้างที่มากับน้ำดิบ ตลอดจนสีและกลิ่นในน้ำ
 
ปัญหาน้ำที่มีสนิมเหล็ก โคลนตม หินปูน ความกระด้างที่มากับน้ำดิบ ตลอดจนสีและกลิ่น เป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างมาก เพราะทำให้ระบบขับถ่ายขัดข้อง เลือดจาง ความดันต่ำ และโรคภัยอื่นๆ อีกมากมาย แต่ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดย “ถังกรองเหล็ก” (https://www.twwatersystem.com)
 
ซึ่งหลักการทำงานงานของถังกรองเหล็ก (http://www.teewatersystem.com) เดิมที น้ำบาดาลที่ขุดขึ้นมาใหม่ๆ จะใสไม่มีสี เมื่อทิ้งไว้สักระยะหนึ่ง จะกลายเป็นสีเหลือง และมีตะกอนสีน้ำตาล ซึ่งเกิดจากสนิมเหล็กที่อยู่ในน้ำบาดาลจะละลายน้ำอยู่ พอขึ้นมาสัมผัสอากาศก็จะกลายเป็นสนิมเหล็ก
ดัง นั้น ทางบริษัทที.วอเตอร์เทค จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องกรองน้ำประเภทต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางให้ทุกคนได้รับน้ำดื่มที่ใสสะอาด ปราศจากสารปนเปื้อน สนิมเหล็ก โคลนตม หินปูน ลดความกระด้างที่มากับน้ำดิบ และสารเจือปนต่างๆ ด้วยถังกรองเหล็ก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมกับสภาพน้ำและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานของทุกคนมากที่สุด
ที่ สำคัญทุกคนจะได้รับผลประโยชน์จากน้ำอย่างเต็มที่ ด้วยต้นทุนไม่แพง โดยทางเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญชำนาญการคอยให้คำปรึกษาทุกปัญหาเกี่ยวกับน้ำ
 
“ถังกรองเหล็ก” บริษัทที.วอเตอร์เทค จำกัด (https://www.twwatersystem.com) มีหลากหลายขนาดให้เลือกสรร ตั้งแต่ขนาด 20 นิ้ว... 24,26,32,36,40,48,64 และ 72 นิ้ว ซึ่งรายละเอียดถังกรองเหล็กมีดังนี้
- ขนาดถังกรองเหล็ก 20 นิ้ว ปริมาณสารกรอง 220 ลิตรความสูงไม่รวมขา 150 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม. ท่อเข้าออก 1.5-2 นิ้ว และอัตราการกรอง 3,500-5,000 ลิตร/ชม.
- ขนาดถังกรองเหล็ก 24 นิ้ว ปริมาณสารกรอง 318 ลิตรความสูงไม่รวมขา 150 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. ท่อเข้าออก 2 นิ้ว และอัตราการกรอง 5,000-7,000 ลิตร/ชม.
- ขนาดถังกรองเหล็ก 26 นิ้ว ปริมาณสารกรอง 375 ลิตรความสูงไม่รวมขา 150 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 65 ซม. ท่อเข้าออก 2 นิ้ว และอัตราการกรอง 5,000-7,000 ลิตร/ชม.
- ขนาดถังกรองเหล็ก 32 นิ้ว ปริมาณสารกรอง 565 ลิตรความสูงไม่รวมขา 150 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม. ท่อเข้าออก 2-3 นิ้ว และอัตราการกรอง 7,000-9,000 ลิตร/ชม.
- ขนาดถังกรองเหล็ก 36 นิ้ว ปริมาณสารกรอง 720 ลิตรความสูงไม่รวมขา 150 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 90 ซม. ท่อเข้าออก 2-3 นิ้ว และอัตราการกรอง 9,000-10,000 ลิตร/ชม.
- ขนาดถังกรองเหล็ก 40 นิ้ว ปริมาณสารกรอง 885 ลิตรความสูงไม่รวมขา 150 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ซม. ท่อเข้าออก 2-3 นิ้ว และอัตราการกรอง 9,000-10,000 ลิตร/ชม.
- ขนาดถังกรองเหล็ก 48 นิ้ว ปริมาณสารกรอง 1,270 ลิตรความสูงไม่รวมขา 150 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 120 ซม. ท่อเข้าออก 2-3 นิ้ว และอัตราการกรอง 10,000-12,000 ลิตร/ชม.
- ขนาดถังกรองเหล็ก 64 นิ้ว ปริมาณสารกรอง 2,260 ลิตรความสูงไม่รวมขา 150 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 160 ซม. ท่อเข้าออก 2-3 นิ้ว และอัตราการกรอง 12,000-15,000 ลิตร/ชม.
- ขนาดถังกรองเหล็ก 72 นิ้ว ปริมาณสารกรอง 2,860 ลิตรความสูงไม่รวมขา 150 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 180 ซม. ท่อเข้าออก 2-3 นิ้ว และอัตราการกรอง 12,000-15,000 ลิตร/ชม.
 
สเปคเพิ่มเติมของถังกรองเหล็ก (https://www.twwatersystem.com)
+ SIGHT GLASS ราคา 2,000 บาท/ถัง
+แผ่นเพลส (รองสาร) ราคา 3,000-8,000 บาท/ใบ) **ขึ้นอยู่กับขนาดถังแต่ละใบด้วย
+AIR VENT มีหัวถัง
 
ประเภทสารกรอง มีสารให้เลือกตามองการ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/orpFzb (https://goo.gl/orpFzb)
อยาก ปล่อยให้น้ำที่เราดื่ม ที่เราใช้ทุกวันนี้ไม่ใสสะอาด และส่งผลร้ายต่อร่างกาย ดังนั้น เราจึงควรหาตัวช่วยไปกรองน้ำ สร้างน้ำที่สะอาดได้คุณภาพมาตรฐานด้วยถังกรองเหล็ก สำหรับคนที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือมีความสนใจสินค้าอื่นๆ เพิ่มเติมที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท ทีวอเตอร์แทค จำกัด (https://www.twwatersystem.com) : 1231/2 ถนน เคหะร่มเกล้า แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10510
และสาขาคลองสามวา 40/914 ถนน ไทยรามัญ แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทร : 02-009-1978
โทร : 088-941-7826
ดูรายละเอียดเว็บไซต์ : teewatertechs@gmail.com
 
ทาง เราบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ผ่านบริษัท ขนส่ง (ฟรี) ค่าบริการจัดส่งสินค้าไปยังบริษัทขนส่ง และรับติดตั้งระบบน้ำดื่ม ให้บริการออกแบบจำหน่ายติดตั้ง โรงงานผลิตน้ำดื่มระบบ RO UV OZONE สำหรับผลิตน้ำขวดบรรจุ มีคุณภาพ มาตรฐาน อย.
- ภาคอีสานและภาคกลางส่งผ่าน IT TRANSPORT CO.,LTD. Telephone : 02-1911101-4 , 090-2628646 , 087-6426039
- ภาคเหนือส่งผ่านบริษัท นิ่มซี่เส็ง สาขา ตลาดไท
- ภาคใต้ส่งผ่านบริษัท ภูเก็ตศรีสุชาติขนส่ง
 
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : ผลิดน้ำดื่ม (http://filtered-water.lnwshop.com/article/5/)

เครดิตบทความจาก : http://filtered-water.lnwshop.com/article/5/ (http://filtered-water.lnwshop.com/article/5/)

Tags : หมดปัญหาน้ำดิบไร้คุณภาพ,ผลิดน้ำดื่ม,โรงงานผลิดน้ำดื่ม